Wskazówki serwisowe 3w 200i B2 Ts

Wskazówki serwisowe 3w 200i B2 TS są przydatne dla mechaników, którzy naprawiają komunikację satelitarną. Instrukcje te zawierają informacje na temat złożonych systemów komunikacji satelitarnej i ich mechanizmów. Obejmują one szczegółowe informacje na temat instalacji, konfiguracji, wdrożenia i utrzymania systemów komunikacji satelitarnych na całym świecie. Wskazówki te pomagają mechanikom zidentyfikować i zdiagnozować problemy związane z komunikacją satelitarną, a także dostarczają rozwiązań, które pozwalają im naprawić system i jego komponenty.

Ostatnia aktualizacja: Wskazówki serwisowe 3w 200i B2 Ts

6. Serwis

a) Naprawę urządzenia zlecaj tylko wykwa-

lifikowanemu specjaliście i stosuj do tego

oryginalne części zamienne. Dzięki temu

zapewnione jest bezpieczeństwo użytkowania

elektronarzędzia.

Szczegółowe wskazówki bezpie­

czeństwa dotyczące szlifierki ręcznej

Nosić okulary ochronne oraz maskę przeciw-

pyłową!

Zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Obrabiany

przedmiot zamocowany za pomocą uchwytu

mocującego lub w imadle, jest utrzymywany

bezpieczniej niż w rękach.

W żadnym przypadku nie opierać rąk obok

urządzenia lub przed nim i obrabianą po-

wierzchnią, gdyż w razie obsunięcia się urzą-

dzenia powstaje niebezpieczeństwo odniesie-

niem obrażeń.

NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU WSKUTEK

ISKRZENIA! Iskry powstają podczas szlifowa-

nia metalu. Dlatego koniecznie uważać, aby

nie stwarzać zagrożenia dla osób oraz aby

w strefie pracy nie znajdowały się żadne palne

materiały.

OSTRZEŻENIE! TRUJĄCE OPARY!

Powstające wskutek obróbki szkodliwe lub

trujące pyły stanowią zagrożenie dla zdro-

wia osoby obsługującej urządzenie lub osób

znajdujących się w pobliżu.

OSTRZEŻENIE!

Podczas szlifowania np. powłok malarskich

zawierających ołów, niektórych gatunków

drewna i metalu mogą powstać szkodliwe /

trujące pyły. Kontakt lub wdychanie tych py-

łów stanowi zagrożenie dla zdrowia osoby

obsługującej urządzenie lub osób znajdują-

cych się w pobliżu.

6 

PL

NIEBEZPIECZEŃSTWO SPOWODO­

WANE PYŁEM!

Podczas dłuższego obrabiania drewna,

a w szczególności materiałów, które powo-

dują powstawanie pyłów szkodliwych dla

zdrowia, podłączyć urządzenie do odpo-

wiedniego zewnętrznego urządzenia do

odciągu pyłów. Nosić okulary ochronne oraz

maskę przeciwpyłową!

Podczas obróbki tworzyw sztucznych, po-

wierzchni pokrytych farbą lub lakierem zapew-

nić odpowiednią wentylację.

Obrabianych materiałów lub powierzchni nie

nasączać cieczami zawierającymi rozpuszczal-

niki.

Nie używać urządzenia do obróbki wilgotnych

materiałów ani mokrych powierzchni.

Unikać szlifowania powierzchni pokrytych

farbą zawierającą ołów lub innych materiałów

szkodliwych dla zdrowia.

Obróbka materiału zawierającego azbest jest

zabroniona. Azbest jest rakotwórczy.

Nie dotykać obracającego się arkusza ścier-

nego.

Używać urządzenie tylko z założonym arku-

szem ściernym.

Nigdy nie używać urządzenia niezgodnie

z przeznaczeniem; stosować wyłącznie orygi-

nalne części zamienne i akcesoria. Korzystanie

z części lub akcesoriów innych, niż podano

w instrukcji obsługi, może być przyczyną ob-

rażeń.

Po wyłączeniu urządzenia zaczekać, aż się

ono zatrzyma, a dopiero później odłożyć je

na bok.

Urządzenie musi być zawsze czyste, suche

i niezabrudzone olejem ani smarem.

PAHS 12 B2

Podstawą długowieczności każdego auta jest regularna obsługa serwisowa, a w szczególności dbanie o terminową wymianę oleju i filtrów. Niestety, niektórym kierowcom zdarza się znacznie przekroczyć dopuszczalny interwał – czasami, bo zapomnieli, a innym razem, bo myśleli, że jeszcze nie minął odpowiedni przebieg.

Aby im przypomnieć o tych obowiązkach względem auta (a poniekąd w trosce o własny interes), producenci aut zaczęli wyposażać je w komputery pokładowe informujące użytkowników o tym, ile jeszcze pozostało im kilometrów do przejechania przed następnym przeglądem. Czasami, np. w BMW, można zobaczyć nie tylko informację o tym, jaki dystans można jeszcze pokonać, ale też, ile czasu pozostało do kolejnego przeglądu.

Przypomnienie dla kierowcy

Na ogół po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu komputera pokładowego pokazuje się symbol klucza warsztatowego (lub napis „service”) obok liczby kilometrów, np. 12 345 km.

W zależności od auta może to oznaczać liczbę kilometrów, po której trzeba odwiedzić serwis, albo ile przejechaliśmy już po ostatnim przeglądzie (trzeba o tym doczytać w instrukcji). Inspekcję należy wyzerować po wykonaniu czynności, której ona dotyczy.

Zazwyczaj zajmuje się tym warsztat, do którego auto trafiło na przegląd lub samą wymianę oleju. Nie wymaga to żadnej dopłaty, gdyż jak się okazuje, aby to zrobić w kilkunasto- czy kilkuletnich samochodach, nie trzeba mieć żadnych dodatkowych urządzeń, a na ogół wystarczy znać odpowiednią kombinację użycia przycisków komputera pokładowego.

Oczywiście nie dowiemy się o nich z instrukcji obsługi. To zrozumiałe, informacje takie stanowią pewnego rodzaju wiedzę tajemną, a ich utajnienie ma zmusić użytkowników do odwiedzania serwisu.

Jednak im starszy samochód, tym jego właściciel częściej decyduje się na samodzielną wymianę oleju i filtrów lub korzysta z małego lokalnego warsztatu, w którym mechanicy nie zawsze wiedzą, jak wyzerować inspekcję.

Na ogół nie trzeba wtedy jechać do serwisu, ale wystarczy zerknąć do internetu i wpisać pytanie dotyczące kasowania inspekcji serwisowej w konkretnym modelu. W przypadku niektórych starszych aut, np. BMW E30, potrzebny będzie przewód lub probówka, ale na ogół wystarczy w odpowiedni sposób użyć przycisków na desce rozdzielczej.

Wydajność z czasem spada

To naprawdę bardzo proste, co potwierdza kilkanaście pokazanych przez nas przykładów – a co najważniejsze, nie ma ryzyka, że coś przy tym popsujemy. Niestety, w przypadku nowszych modeli producenci samochodów robią wszystko, aby utrudnić samodzielne kasowanie liczników, a tym samym dać pracę wyspecjalizowanym warsztatom.

W większości nowych aut wyzerowanie inspekcji jest możliwe tylko za pomocą specjalnego komputera diagnostycznego, a jeśli nawet nie, to czynności konieczne do jego wykonania często się zmieniają i są coraz bardziej wymyślne.

Podsumowanie

Samodzielna wymiana oleju silnikowego i filtrów na ogół nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Czasami można to jednak chcieć zrobić choćby dla przyjemności pracy przy aucie lub z powodu nieufności do mechaników i tego, jakie materiały zastosują.

Jeśli mamy na tyle dobre zdolności manualne, by przeprowadzić mały przegląd, to na pewno poradzimy sobie z wyzerowaniem inspekcji. Na ogół wystarczy wiedzieć, w jakiej kolejności i jak długo naciskać przyciski na desce rozdzielczej, by komputer pokładowy odnotował wykonanie przeglądu i zaczął wyświetlać nowy dystans, jaki można pokonać do następnego przeglądu.

To dość istotne, gdyż niewykasowane inspekcje często wprawiają w błąd użytkowników i powodują, że przekraczają oni dopuszczalne interwały. Chociaż wskazówek, jak skasować inspekcje, raczej nie znajdziemy w instrukcji obsługi, to z łatwością dowiemy się tego z internetu.

Volkswagen to niemiecki koncern produkujący samochody osobowe i użytkowe, jeden z największych na świecie. Volkswagen jest właścicielem marek Audi, Seat, Skoda i Porsche, przy produkcji których wykorzystywane są wspólne podzespoły, układy i elementy konstrukcyjne. Siedziba Volkswagena znajduje się w Wolsburgu w Niemczech. Firma produkuje swoje samochody w wielu krajach świata, między innymi w Niemczech, Polsce, Hiszpanii, Czechach, na Węgrzech, i w Chinach. Producent miał i ma w swojej ofercie wiele modeli, uznanych za kultowe, które powstały w milionach sztuk (np. Garbus). Najpopularniejsze modele współczesne to Golf, Polo, Passat oraz użytkowy Transporter.


Najbardziej popularne modele – plan serwisowy, oleje i płyny eksploatacyjne


1. VW GOLF V - 1. 9 TDI (90 KM/105 KM) WYSOKOPRĘŻNY


PLAN SERWISOWY:


Co 15 tys. km lub co rok

 • Wymiana oleju silnikowego wraz z filtrem oleju


Co rok

 • Kontrola i dezynfekcja układu klimatyzacji (jeśli występuje)


Co 30 tys. km lub 2 lata

 • Skontrolowanie stanu paska rozrządu i napinacza
 • Sprawdzenie stanu paska wieloklinowego, wymiana w razie oznak zużycia
 • Sprawdzenie stanu klocków i tarcz hamulcowych
 • Sprawdzenie stanu świec żarowych
 • Skontrolowanie stanu akumulatora (test dla dużego obciążenia)
 • Oczyszczenie klem akumulatora


Co 30 tys. km

 • Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju, jeśli stosowany jest olej Long Life


Co dwa lata

 • Wymiana płynu hamulcowego
 • Wymiana filtra kabinowego
 • Wymiana filtra osuszacza (w autach z klimatyzacją)
 • Wymiana płynu chłodniczego (jeśli stosowany jest uniwersalny)


Co 60000 km

 • Wymiana oleju przekładniowego i filtra oleju w skrzyni DSG
 • Kontrola stanu podwozia samochodu pod kątem uszkodzeń i korozji


Co 90 tys. km lub 4 lata

 • Wymiana filtra powietrza
 • Kontrola silnika, skrzyni biegów, półosi pod kątem wycieków oleju
 • Wymiana filtra paliwa
 • Kontrola stanu układu chłodniczego pod kątem wycieków
 • Kontrola stężenia środka zapobiegającego zamarzaniu (jeśli stosowany jest koncentrat)
 • Sprawdzenie układu paliwowego: przewodów, rurek i połączeń elektrycznych
 • Sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni biegów, uzupełnienie poziomu w razie potrzeby
 • Sprawdzenie stanu przewodów układu hamulcowego pod kątem uszkodzeń
 • Sprawdzenie stanu układu kierowniczego pod kątem zużycia eksploatacyjnego i wycieków


Co 100 tys. km

 • Wymiana oleju przekładniowego w 5 i 6 biegowej skrzyni manualnej
 • Wymiana świec żarowych (komplet)


Co 4 lata

 • Sprawdzenie przydatności środka do łatania opon


Co 120 tys. km lub co 4 lata

 • Wymiana paska rozrządu i pompy cieczy chłodzącej
 • Kontrola stanu pozostałych elementów napędu rozrządu, wymiana w razie potrzeby
 • Sprawdzenie stanu układu wydechowego (szczelność, mocowanie itd. )
 • Sprawdzenie zamków, zawiasów i ograniczników, nasmarowanie ich


Co 150 tys. km

 • Kontrola filtra cząstek stałych DPF, jeśli występuje (od 2006 – BLS, od 2008 - BXJ)


Co 240 tys. km

 • Wymiana koła pasowego napinacza paska rozrządu


OLEJE I PŁYNY EKSPLOATACYJNE – ILOŚĆ I SPECYFIKACJE

 • Olej silnikowy – max 3. 8 l – zalecany VW 505 01, alternatywny SAE 5W-50, SAE 10W-50, SAE 10W-60
 • Olej silnikowy Long Life – max 3. 8 l – zalecany VW 507 00, alternatywny SAE OW–30
 • Olej przekładniowy – pięciobiegowa manualna – 2. 1 l, sześciobiegowa manualna– 1. 9 l, zalecany – G 052 726 A2
 • Olej przekładniowy do skrzyni DSG - 7. 2 l –

Typ 02E - zalecany VW G 052 182

Typ 09G – zalecany VW G 052 025

 • Płyn chłodniczy – 8 l – zalecany koncentrat VW
 • Płyn hamulcowy – zalecany VW 501 14, alternatywny DOT 4


2. VW GOLF VI 1. 6 TDI (90/105 KM)– WYSOKOPRĘŻNY (CAYC/CAYB)


PLAN SERWISOWY:


Co 15 tys. km lub co rok

 • Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju
 • Sprawdzenie grubości klocków i tarcz hamulcowych


Co rok

 • Serwisowanie klimatyzacji – sprawdzenie wydajności, szczelności i uzupełnienie czynnika chłodzącego oraz oleju mineralnego


Co dwa lata

 • Wymiana osuszacza w autach z klimatyzacją
 • Wymiana płynu hamulcowego
 • Wymiana płynu chłodniczego, jeśli używany jest uniwersalny
 • Sprawdzenie szczelności i działania mechanizmu szyberdachu (jeśli występuje), nasmarowanie, udrożnienie odpływów
 • Wymiana filtra kabinowego


Co 30 tys. km

 • Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju, jeśli stosowany jest Olej Long Life
 • Kontrola szczelności przewodów olejowych turbosprężarki
 • Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego
 • Kontrola przewodów (stałych i elastycznych) oraz pompy układu hamulcowego pod kątem wycieków
 • Sprawdzenie terminu przydatności uszczelniacza do opon
 • Kontrola szczelności układu chłodniczego
 • Sprawdzenie stężenia środka zapobiegającego zamarzaniu, jeśli używany jest koncentrat płynu chłodniczego VW
 • Sprawdzenie stanu filtra cząstek stałych DPF (pierwsza kontrola po 150 tys. km, dalej co 30 tys. km)
 • Wymiana filtra paliwa (pierwsza wymiana po 150 tys. km).
 • Kontrola szczelności skrzyń biegów (i półosi napędowych) – automatycznych i manualnych
 • Sprawdzenie stanu przegubów kulowych układu kierowniczego (końcówki drążka itd. ) oraz gumowych osłon przegubów – wymiana w razie uszkodzeń
 • Sprawdzenie stanu akumulatora, oczyszczenie klem


Co 30 tys. km

 • Kontrola silnika pod kątem wycieków oleju
 • Sprawdzenie stanu pasków wieloklinowych, wymiana w razie potrzeby
 • Kontrola szczelności przewodów i połączeń układu paliwowego
 • Sprawdzenie stanu układu wydechowego


Co 60 tys. km

 • Sprawdzenie poprawności pracy dysz spryskiwaczy przedniej szyby i układu myjącego przednie reflektory, jeśli występuje
 • Kontrola podwozia pod kątem uszkodzeń i ataków korozji
 • Kontrola okablowania pod samochodem (uszkodzenia, poprawne ułożenie)
 • Sprawdzenie poprawności pracy drzwi, nasmarowanie mechanizmów
 • Wymiana oleju przekładniowego i filtra oleju w przekładni DSG


Co 90 tys. km

 • Wymiana filtra powietrza


Co 120 tys. km

 • Wymiana świec żarowych


Co 180 tys. km

 • Wymiana paska rozrządu
 • Wymiana pompy cieczy chłodzącej
 • Wymiana napinacza paska rozrządu


OLEJE I PŁYNY EKSPLOATACYJNE – ILOŚĆ I SPECYFIKACJE

 • Olej silnikowy – 4. 3 l – zalecany VW 507 00, alternatywny 5W30
 • Olej przekładniowy do skrzyni manualnej – 1. 7 l (1. 9 l po remoncie) –

do skrzyni sześciobiegowej 02Q - zalecany VW G 052 171 A2
do 0A4 – VW G 052 512 A2

 • Olej przekładniowy do skrzyni DSG – G 052 512 A2
 • Płyn chłodniczy – 8 l – zalecany koncentrat TL VW 774 G
 • Klimatyzacja – czynnik R134a - 525 g, olej 110 ml


3. VOLGSWAGEN PASSAT B6 1. 4 TSI (122 KM) BENZYNA


PLAN SERWISOWY:


Co 15 tys. km lub co rok

 • Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju


Co rok

 • Serwis układu klimatyzacji (jeśli występuje) – sprawdzenie szczelności, wydajności, uzupełnienie czynnika i oleju mineralnego
 • Sprawdzenie stanu łańcucha rozrządu i napinacza – wymiana w razie konieczności


Co dwa lata

 • Sprawdzenie silnika pod kątem wycieków (pierwsza kontrola po 36 miesiącach, kolejne co 24)
 • Wymiana płynu hamulcowego (pierwsza po 36 miesiącach)
 • Wymiana płynu chłodniczego, jeśli stosowany jest uniwersalny
 • Sprawdzenie stanu pasków wieloklinowych i ich napinaczy – wymiana w razie konieczności


Co 30 tys. km

 • Kontrola grubości tarcz i klocków hamulcowych
 • Sprawdzenie stanu przewodów hamulcowych oraz pompy pod kątem wycieków
 • Kontrola stanu akumulatora
 • Wymiana oleju silnikowego Long Life wraz z filtrem oleju


Co 60 tys. km

 • Wymiana świec zapłonowych (zalecane VW 101 905 626)
 • Wymiana oleju przekładniowego i filtra oleju w skrzyniach DSG
 • Kontrola stanu układu wydechowego
 • Kontrola szczelności układu chłodniczego
 • Sprawdzenie stężenia środka zapobiegającego zamarzaniu (jeśli stosowany jest koncentrat VW)
 • Kontrola wizualna węży (w tym paliwowych) oraz przewodów i połączeń elektrycznych
 • Sprawdzenie szczelności skrzyni biegów
 • Sprawdzenie stanu gumowych osłon przegubów
 • Sprawdzenie elementów układu kierowniczego (przekładnia, końcówki drążków) pod kątem wycieków i uszkodzeń osłon
 • Wymiana filtra kabinowego
 • Sprawdzenie poprawności pracy szyberdachu (jeśli występuje) – oczyszczenie, nasmarowanie, udrożnienie odpływów
 • Kontrola podwozia pod kątem uszkodzeń i korozji
 • Nasmarowanie zawiasów drzwiowych


Co 90 tys. km

 • Wymiana filtra powietrza
 • Sprawdzenie poprawności pracy dysz spryskiwaczy i układy myjącego reflektory, jeśli występuje


Co 100 tys. km

 • Wymiana oleju w skrzyni manualnej


OLEJE I PŁYNY EKSPLOATACYJNE – ILOŚĆ I SPECYFIKACJE

 • Olej silnikowy – 3, 6 l

Standardowy – zalecany VW 502-00

alternatywny SAE 5W-30, SAE 5W-40, SAE 10W-30

LongLife – zalecany VW 504 00

 • Płyn chłodniczy – 5, 6 l

Auta do 2007 – zalecany koncentrat VW 774F (G12+)

Auta od 2008 – zalecany koncentrat VW 774G (G12++)

 • Olej przekładniowy do 6 biegowej skrzyni manualnej – 2, 1 l – zalecany VW G 052 171 A2
 • Olej przekładniowy do 7 biegowej skrzyni DSG (OAM) – 2, 7 l – zalecany VW G 052 171 A2
 • Czynnik chłodniczy klimatyzacji - 600g, olej sprężarki – od 110 do 140 ml, w zależności od typu


Typowe usterki popularnych modeli VOLKSWAGEN


1. 9 TDI (90 /105 KM)

 • Trzeszczenie elementów wnętrza, stukająca półka bagażnika
 • Silniki bardzo czułe na jakość tankowanego paliwa a także na jakość oleju silnikowego – warto stosować olej zalecany przez producenta i stale kontrolować jego poziom.
 • Uszkodzenia turbosprężarek – wszystkie można regenerować w profesjonalnych warsztatach
 • Drogie awarie układu wtryskowego, powodowane przez zanieczyszczone paliwo, albo zużycie eksploatacyjne
 • Problemy z pompą cieczy chłodzącej – trzeba pamiętać, aby mechanik wymieniał ją zawsze przy wymianie rozrządu
 • Awarie pomp paliwa
 • Wielowahaczowe zawieszenie tylnej osi wymaga częstej kontroli i regulacji zbieżności kół, inaczej dochodzi do szybkiego zniszczenia opon. W przypadku zauważenia nierównomiernego zużycia się bieżnika opon, wyczucia pogorszenia komfortu jazdy albo ściągania auta, warto jak najszybciej odwiedzić warsztat, w którym ustawia się zbieżność.
 • Zużywanie się łączników stabilizatora i sworzni wahaczy
 • Psucie się przepływomierzy powietrza
 • Problemy z działaniem centralnego zamka, elektrycznie sterowanych szyb i innych elementów wyposażenia kabiny


2. VW GOLF VI - 1. 6 TDI (90/105 KM)

 • Silnik bardzo wrażliwy na jakość tankowanego paliwa – zanieczyszczone powoduje kosztowną awarię wtryskiwaczy piezoelektrycznych firmy Siemens. Nie można ich regenerować. Także zużycie eksploatacyjne wtryskiwaczy (150 200 tys. km) wymaga kosztownej inwestycji. 
 • Zapychanie filtra DPF (głównie na skutek częstej jazdy po mieście).
 • Wysoki koszt wymiany turbosprężarek (można je regenerować
 • Wysoki koszt wymiany dwumasowego koła zamachowego. Jeśli podczas włączania lub wyłączania silnika auto zacznie wydawać odgłosy spod maski, a do tego zaczną być wyczuwalne drgania, trzeba jak najszybciej odwiedzić warsztat. Awaria będzie się nasilać, doprowadzi do zniszczenia sprzęgła i skrzyni biegów.
 • Wycieki oleju – obniżający się jego poziom a także plamy pod silnikiem powinny skłonić właściciela do jak najszybszego odwiedzenia warsztatu
 • Problemy z oprogramowaniem sterującym silnika (kłopoty z rozruchem zimnej jednostki)
 • Awarie przełącznika kierunkowskazów


3. VW PASSAT B6 – 1. 4 TSI (122 KM)

 • Naloty korozji na tylnej klapie I na elementach układu wydechowego
 • Problemy z łańcuchem rozrządu i wadliwą pracą jego napinacza. Często łańcuch wytrzymuje zaledwie 60 tys. km przebiegu. Wszelakie metaliczne odgłosy spod maski powinny skierować właściciela auta do warsztatu. Rozciągniecie łańcucha spowowuje utratę synchronizacji przez silnik i jego zniszczenie. Komplet łańcucha jest drogi.
 • Zastosowany w silniku wtrysk bezpośredni jest bardzo czuły na jakość tankowanego paliwa, w przypadku zanieczyszczenia koszt wymiany jest bardzo wysoki.
 • W silnikach z początku produkcji pękały tłoki – bardzo duży koszt naprawy.
 • Awarie i wysoki koszt wymiany turbosprężarki – można ją regenerować.
 • Problemy z modułem blokady kierownicy – uniemożliwia uruchomienie samochodu, auto do serwisu trzeba transportować na lawecie.
 • Awarie oprogramowania w skrzyniach DSG
 • Centralka sterowania reflektorami ksenon (nie występują w każdej wersji)

Wskazówki serwisowe 3w 200i B2 Ts

Bezpośredni link do pobrania Wskazówki serwisowe 3w 200i B2 Ts

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Wskazówki serwisowe 3w 200i B2 Ts