Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Craftsman 125bx Series

Bezpieczeństwo jest bardzo ważne podczas używania narzędzi Craftsman 125bx Series. Przed rozpoczęciem pracy z narzędziem należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Przed użyciem narzędzi należy sprawdzić, czy wszystkie części są dobrze dokręcone i czy wszystkie elementy są w dobrym stanie. Należy także upewnić się, że narzędzie jest włączone i ustawione na odpowiedni poziom mocy. Przed każdym użyciem należy także sprawdzić wyposażenie ochronne, takie jak gogle, rękawice i maski przeciwpyłowe. Należy upewnić się, że stanowisko pracy jest dobrze oświetlone, czyste i bezpieczne. Używając narzędzi, należy zawsze mieć pod kontrolą obciążenie i przestrzegać wszystkich procedur bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Craftsman 125bx Series

Stan:

Nowy: Fabrycznie nowy, nieużywany, nieotwierany i nieuszkodzony przedmiot w oryginalnym opakowaniu...

Brand:

Securon GB

Manufacturer Part Number:

RP200RD30159G

Type:

Seat Belt

Placement on Vehicle:

Driver Seat, Left, Lower, Passenger Seat, Rear, Right, Upper

Number of Anchor Point Required:

3

Mechanical Type:

Static

Number in Pack:

1

Colour:

Red

Features:

High Quality, 3-Point Harness, Static, Non-Inertia, Made In The UK, Easy Installation, Quick Release, Adjustable

Make:

Citroen

Model:

BX Series Estate

Reference OE/OEM Number:

SeatBelt, Non-Inertia Reel, Saftey Belt

Classic Part:

Yes

Country/Region of Manufacture:

Great Britian

Labels & Certifications:

ECE

Universal Fitment:

No

Performance Part:

Yes

Finish:

Power-Coated

Items Included:

Mounting Hardware, Seat Belt, Buckle

Manufacturer Warranty:

1 Year

EAN:

7425036846805

Rozdział 7. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych

Autor: Dariusz Kalwasiński

Spis treści
7. 1. Informacje ogólne
7. 2. Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych
7. Pomieszczenia pracy
7. Instalacje i urządzenia elektryczne
7. 3. Przejścia i dojścia do stanowiska pracy
7. 4. Organizacja stanowiska pracy
7. 5. Instrukcja BHP
7. 6. Elementy sterownicze mające wpływ na bezpieczeństwo
7. 7. Sygnały świetlne i dźwiękowe wpływające na bezpieczeństwo
7. 8. Osłony i urządzenia ochronne
7. 9. Oznakowanie maszyn i innych urządzeń technicznych
7. 10. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
7. Wytyczne i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn technologicznych i innych urządzeń technicznych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
7. Niepełnosprawność układu ruchu
7. Niepełnosprawność wzroku
7. Niepełnosprawność słuchu
7. Niepełnosprawność psychiczna
7. Niepełnosprawność intelektualna
7. Inne rodzaje niepełnosprawności
7. Bibliografia

7. Informacje ogólne

Zagrożenia mechaniczne występujące w procesie użytkowania maszyn stanowią specyficzną grupę zagrożeń ze względu na sposób oddziaływania na pracownika, różnorodność i natychmiastowość następstw oraz rozmiar i konsekwencje tych następstw. Zagrożenia te mogą być powodowane przez elementy wyposażenia stanowiska pracy, z którymi pracownik bezpośrednio lub pośrednio styka się w procesie pracy, a ich skutkiem może być uraz (przecięcie, przekłucie, stłuczenie, odcięcie, uderzenie, zmiażdżenie, złamanie i in. ) lub nawet śmierć pracownika. Do potencjalnych źródeł zagrożeń mechanicznych na stanowisku pracy należy zaliczyć urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie procesu pracy, np. : maszyny, narzędzia, instalacje technologiczne, oprzyrządowanie i ich wyposażenie dodatkowe, urządzenia pomocnicze przeznaczone do składowania materiałów, wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów, a także inne wyposażenie stanowisk pracy (szafy, stoły, warsztaty, regały, krzesła itp. ). Ponadto źródłami zagrożeń mogą być materiały stosowane w procesie pracy (surowce, półfabrykaty, wyroby gotowe itp. Do źródeł wystąpienia tych zagrożeń [3] należą w szczególności:

 • ruchome elementy użytkowanych maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych (ruchome elementy napędu, głowice, uchwyty oraz miejsca zbiegania się obracających się elementów – koła zębate, koła cierne, koła pasowe, koła łańcuchowe – narzędzia poruszające się ruchem posuwisto-zwrotnym lub obrotowym itp. )
 • przemieszczające się elementy maszyn i innych urządzeń technicznych (stoły, suporty, głowice narzędziowe, uchwyty itp. )
 • ostre, wystające i chropowate elementy materiałów, maszyn i innych urządzeń technicznych oraz wyposażenia miejsca pracy (elementy konstrukcyjne maszyn, narzędzia, chropowate przedmioty, ostre obrabiane przedmioty, ostre elementy urządzeń pomocniczych itp. )
 • spadające elementy (obrabiane przedmioty, głowice, narzędzia, uchwyty, imadła itp. )
 • śliskie i nierówne powierzchnie w miejscu pracy powstałe wskutek rozprysku lub rozlania się płynów technologicznych (oleje, płyny chłodzące) czy ubytków w posadzkach będących wynikiem wadliwego wykonawstwa lub zużycia technicznego itp.
 • powierzchnie gorące (odpryski wiórów powstałe podczas skrawania czy też powierzchnie maszyn, innych urządzeń technicznych, obrabianych przedmiotów lub instalacji technologicznych itp. )
 • wyrzuty obrabianych elementów, narzędzi lub przedmiotów podczas procesu skrawania (wióry lub odpryski z obrabianych przedmiotów, uszkodzone lub pęknięte narzędzia lub przedmioty itp. )
 • prowadzenie prac konserwatorskich, remontowych i naprawczych na wysokości lub w zagłębieniach
 • ograniczone przestrzenie przy maszynach i innych urządzeniach technicznych, zwłaszcza podczas dojścia do nich lub przejścia obok nich
 • wytrysk płynów pod ciśnieniem (układy hydrauliczne).

Zgodnie z art. 217 Kodeksu pracy [4] niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w ma-szyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniach ministra gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn [7] oraz w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8]. Wymaganie to przywołane zostało również w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, gdzie maszyny i inne urządzenia techniczne, zwane dalej „maszynami”, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w tych przepisach, przez cały okres ich użytkowania [5: § 51. 1]. Maszyny i inne urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji przed dniem 1 maja 2004 r. powinny były ulec modernizacji (do dnia 1 stycznia 2006 r. ) i spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań [7]. Natomiast maszyny i urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji po 1 maja 2004 r. muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8].
Wymagania z zakresu bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych są obligatoryjne do spełnienia przez pracodawcę, niezależnie od tego, czy maszyny te użytkowane są wyłącznie przez osoby pełnosprawne, czy też przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Krajobraz

Czytanie 7 minWidoki 2Opublikowane Przez

Punkty artykuły

 1. Zalety i wady
 2. Kolejka
 3. Model 98694
 4. Model 29932
 5. Model 29802
 6. Subtelności z wyboru
 7. Zasady obsługi

  Kultywatory są jednym z najbardziej popularnych i poszukiwanych rodzajów sprzętu rolniczego. Wśród nich honorowe miejsce zajmuje produkty rzemieślnika firmy amerykańskiej. Przez lata na rynku światowym producent ze Stanów Zjednoczonych był w stanie ustanowić swoje kultywatory jako jeden z najbardziej niezawodnych i trwałych. Modele, takie jak 900 serii 24, 29802, 29701 i 99206 bezpośrednio po jego występie, przysługa Dachensi wygrała i okazała się skuteczność ich wykorzystania.

  Zalety i wady

  Kultywatory rzemieślników mogą pochwalić się szeregiem świadczeń, Wśród których możesz wybrać następujące elementy:

  • wysokiej jakości frezy w procesie, z których są używane wyłącznie trwałe materiały; Stal jest narażona na specjalne stwardnienie, co zapewnia jego wytrzymałość i odporność na duże obciążenia;
  • Wszystkie szczegóły kultywatorów mogą pochwalić się zaawansowanym systemem ochrony, który nie dopuszcza cząstek stałych do wejścia do elementów roboczych;
  • Każdy model jest wyposażony w duże koła z głębokim wzorem bieżnika, dzięki czemu osiągnięta jest niesamowita zwrotność; Ponadto umożliwia kultywatorze do poruszania się na miękkiej glebie;
  • Uchwyty kultywujących wyróżniają się ergonomiczną formą, a także mogą pochwalić się specjalnymi fakierami gumowymi; Ten projekt zapewnia niezawodne mocowanie w rękach przetwarzania Ziemi.

  Jedyną wadą modeli firmy jest ich wysoki koszt, ale jest dość uniewinniony, biorąc pod uwagę niezawodność, trwałość i wydajność sprzętu.

  Kolejka

  Craftsman oferuje ogromną gamę kultywatorów, dzięki czemu każdy Dachnik może znaleźć optymalną opcję.

  Model 98694

  Craftsman Motor Cultywator Series 98694 będzie niezbędnym asystentem w procesie przygotowywania gleby na działce ogrodowej. Ta jednostka jest wyposażona w niezawodną jednostkę mocy, która wynosi 5, 5 litra. z. Ponadto model ten oferuje regulowaną kanapę, która umożliwia ustawienie optymalnej głębokości orki. Wśród głównych zalet tego modelu można wyróżnić następujące informacje:

  • Bezpieczeństwo – na urządzeniu jest osłoną pokrywającą obcinarki i nie pozwalają od wyjazdu gleby w Dacket;
  • Potężna elektrownia – silnik bez problemów radzi sobie z leczeniem glebowym, w tym dziewicą;
  • Łatwość transportu – rzemieślnik 98694 jest wyposażony w specjalne koło transportowe, co znacznie upraszcza proces przenoszenia urządzenia według sekcji.

  Model 29932

  Ten model kultywatora jest uważany za jeden z najbardziej popularnych. Charakterystyczną cechą sprzętu jest to, że jest przeznaczony do pracy z ziemią przed sadzeniem różnych kultur. Motor-Cultywator oferuje kilka koła transportowego zapewniającego wysoki poziom zwrotności i bezpieczeństwa.

  Kolejną zaletą jest obecność unikalnych elementów projektu, które umożliwiają ustanowienie i korzystanie z dodatkowego sprzętu.

  Model 29802

  Kultywator silnika Craftsman 29802 jest innowacyjnym modelem, który jest ulepszoną wersją poprzedniej. Charakterystyczna cecha urządzenia można nazwać trwałymi ostrzami, obecnością osłon i kołach do transportu. Model ten był bardzo silny ze względu na czterokrudnim zespół benzynowy, który wydaje 5, 5 litra.

  Przecinaki wyróżniają się centralną lokalizacją, aw procesie ich produkcji stosuje się wyłącznie stal węglową.

  Subtelności z wyboru

  W trakcie wyboru kultywatora silnika rzemieślnika musisz być niezwykle uprzejmy, ponieważ Tylko z kompetentnym urządzeniem wyboru będzie w pełni poradzić sobie z jego zadaniami.

  • Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na szerokość obcinarki, która może być w zakresie od 20 cm. Jest to niezwykle ważny parametr, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wydajność. Jeśli witryny krajów różnią się w różnych ilościach, najlepiej, aby preferować młyny składane. Oferują ich wszechstronność i pozwalają przetwarzać prawie każde terytorium.
  • Drugi parametr do uwzględnienia przy wyborze kultywatora silnika Craftsman – transmisja. Obecność podobnego elementu umożliwia wybór pewnej prędkości w procesie. Możliwość przełączenia transmisji będzie również istotna, jeśli to konieczne do użycia załączników.
  • Jeśli chodzi o załączniki, a nie wszystkie prezentowane modele mogą pochwalić się możliwością łączenia go. Funkcja ta jest w dużej mierze rozszerza możliwości kultywatora, z którym będzie możliwe pług, cięcie, a nawet wywoływać kultury.

  Zasady obsługi

  Aby w pełni spełnić jego zobowiązania do tego, że Craftsman, należy go poprawnie wykorzystać. Wśród głównych niuansów operacji można wybrać:

  • Przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać instrukcje i odczytać charakterystykę stosowanego modelu;
  • Jeśli na obszarze kraju jest zbyt wiele małych kamieni, urządzenie musi być włączone przy minimalnej prędkości;
  • Kultywator silnika będzie służyć przez długi czas, jeśli regularnie przeprowadzasz konserwację; Należy zwrócić uwagę na wymianę frezów olejowych i ostrzających, ponieważ czynniki te wpływają trwałość sprzętu;
  • paliwo jest zalecane tylko wtedy, gdy urządzenie zasilające jest wyłączone;

  • Wszelkie ustawienia można przeprowadzić wyłącznie, gdy silnik jest wyłączony;
  • Jeśli podczas pracy jest wibracja, może być postrzegana jako sygnał o problemach w pracy; Konieczne jest natychmiastowe zatrzymanie kultywatora silnika, znajdź przyczynę i wyeliminować go;
  • Większość modeli rzemieślników pochwalina imponującej pojemności, tak że poruszają się nie tylko do przodu, ale także z powrotem; Jeśli konieczne jest przeprowadzenie podobnego manewru, a następnie przytrzymaj małą pauzę;
  • Po użyciu kultywatora silnika konieczne jest przetarcie wszystkich jej części szmatką.

  Tak więc kultywatory silnika Craftsman są uważane za jedną z najpopularniejszych i na rynku na rynku. Ich główną zaletą jest wysoka jakość i trwałość, a także w możliwości korzystania z dowolnej witryny.

  O tym, jak działa kultywator rzemieślnika, możesz zobaczyć w filmie.

  Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Craftsman 125bx Series

  Bezpośredni link do pobrania Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Craftsman 125bx Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Craftsman 125bx Series