Szybkie instrukcje Canon Eos 1ds Mark Iii

Canon EOS 1Ds Mark III to profesjonalny aparat cyfrowy produkowany przez Canon Inc., który został wprowadzony na rynek w 2007 roku. Aparat ten oferuje profesjonalny poziom funkcji i wydajności, w tym wysoką rozdzielczość, szybkie przetwarzanie obrazu i reakcję, a także doskonałe wyniki w słabym oświetleniu. Szybka instrukcja Canon EOS 1Ds Mark III zawiera wiele informacji na temat użytkowania aparatu, w tym jak go uruchomić, jakie funkcje ma do zaoferowania, jak zmieniać ustawienia i jak dostosowywać ustawienia do Twoich potrzeb. Instrukcja zawiera również informacje na temat najlepszych praktyk przy użyciu aparatu, w tym jak wykorzystywać wszystkie jego funkcje, jak korzystać z dostępnych trybów i ustawień i jak osiągać doskonałe wyniki fotograficzne.

Ostatnia aktualizacja: Szybkie instrukcje Canon Eos 1ds Mark Iii

Poniżej omówiono metodę wyświetlania i procedurę zapisywania instrukcji obsługi oprogramowania (pliki PDF) w komputerze.

UWAGA

  • W tym punkcie przykładowa procedura jest wykonywana w systemie Windows 7. Elementy menu, wyświetlane ekrany i czynności mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze.
  • Projekt widoczny na płycie CD-ROM zależy od używanego modelu aparatu.
  • Również nazwy oprogramowania i plików mogą zależeć od używanego modelu.

Aby wyświetlić instrukcje obsługi oprogramowania, należy skopiować je do komputera z płyty [Software INSTRUCTION MANUAL] dołączonej do aparatu.

1. Włóż płytę [Software INSTRUCTION MANUAL] do komputera.

2. Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM.

  •  Kliknij opcję [Open folder to view files] (Otwórz folder, aby wyświetlić pliki) w menu [AutoPlay] (Autoodtwarzanie) lub dwukrotnie kliknij ikonę wyświetloną w folderze [(My) Computer] ((Mój) komputer).

3. Kliknij prawym przyciskiem preferowany język i wybierz opcję [Copy] (Kopiuj). pl/media/G0152451_tcm125-1201062. pl/media/G0152452_tcm125-1201063. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

Pliki PDF z instrukcjami obsługi wymienione poniżej zostaną skopiowane do komputera.
OprogramowanieWindowsMacintosh
EOS UtilityEUx. xW_E_xxEUx. xM_E_xx
Digital Photo ProfessionalDPPx. xW_E_xxDPPx. xM_E_xx
ImageBrowser EXIBXx. x_E_xx
Picture Style EditorPSEx. xW_E_xxPSEx. xM_E_xx
Map UtilityMUx. x_E_xx

* Dostępność plików zależy od oprogramowania dołączonego do aparatu.

4. Kliknij prawym przyciskiem pulpit lub folder, aby wybrać opcję [Paste] (Wklej). pl/media/G0152453_tcm125-1201064. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

5. Dwukrotnie kliknij plik w skopiowanym folderze, aby go otworzyć. pl/media/G0152455_tcm125-1201065. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

INFORMACJE POMOCNICZE

  • Do wyświetlania plików wymagany jest program Adobe Reader (zalecana jest najnowsza wersja).
  • Program Adobe Reader można bezpłatnie pobrać z Internetu.
  • Instrukcje obsługi oprogramowania także można pobrać ze strony internetowej Canon. Więcej informacji o sposobie pobierania można znaleźć po kliknięciu odpowiedniego łącza umożliwiającego pobieranie plików.
  • Instrukcja obsługi programu Image Browser EX znajduje się na płycie CD-ROM. Aby uzyskać bardziej szczegółową instrukcję obsługi programu Image Browser EX, zaznacz opcję [Image Browser EX Guide] (Instrukcja obsługi programu Image Browser EX) w aplikacji po przeprowadzeniu automatycznej aktualizacji oprogramowania.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy CANON EOS-1DS MARK III. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy CANON EOS-1DS MARK III będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla CANON EOS-1DS MARK III

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

CANON EOS-1DS MARK III BROCHURE (6352 ko)
CANON EOS-1DS MARK III (3753 ko)CANON EOS-1DS MARK III BROCHURE (14318 ko)CANON EOS-1DS MARK III BROCHURE (6512 ko)CANON EOS-1DS MARK III BROCHURE (10964 ko)CANON EOS-1DS MARK III EOS-1DS MARK III MANUALS (5620 ko)CANON EOS-1DS MARK III EOS-1DS%20MARK%20III%20CD-ROM%20GUIDE%20 (3753 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika CANON EOS-1DS MARK III

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Lista elementów zestawuPrzed rozpoczciem uytkowania aparatu naley sprawdzi, czy wraz z aparatem zostaly dostarczone ponisze elementy. W przypadku braku jakiegokolwiek z nich naley skontaktowa si ze sprzedawc. 194).Aparat: EOS-1Ds Mark III(zawiera muszl oczn, dekiel na korpus, pokryw komory akumulatora oraz zainstalowan bateri do podtrzymania ustawie zegara) Akumulator: akumulator LP-E4 (z pokryw ochronn) Ladowarka: ladowarka LC-E4 (z dwiema pokrywami ochronnymi)Przewód zasilajcy Zestaw zasilajcy AC Adapter Kit ACK-E4 Zasilacz sieciowy AC-E4 Adapter prdu stalego DR-E4 (z pokryw ochronn) Przewód zasilajcy 3 kable Kabel interfejsu IFC-200U (1, 9 m) Kabel interfejsu IFC-500U (4, 7 m) Kabel wideo VC-100 Zabezpieczenie kabla USB (ze rub mocujc) Szeroki pasek L6 Dyski CD-ROM EOS DIGITAL Solution Disk (dolczone oprogramowanie) EOS DIGITAL Software Instruction Manuals Disk Przewodnik kieszonkowySzybkie wprowadzenie do fotografowania.EOS-1Ds Mark III Instrukcja obslugi (ten dokument) Przewodnik po dysku CD-ROMPrzewodnik dotyczcy dolczonego oprogramowania i elektronicznych instrukcji obslugi oprogramowania w formacie PDF.Karta gwarancyjna aparatu* Naley zachowa ostrono, aby nie zagubi adnego z powyszych elementów. * Informacje dotyczce umocowania zabezpieczenia kabla USB mona znale na stronie 24 lub w elektronicznej instrukcji obslugi oprogramowania (plik PDF) zamieszczonej na dysku CD-ROM.3Konwencje stosowane w niniejszej instrukcjiIkony w niniejszej instrukcjiSymbol <6> oznacza pokrtlo glówne. [... ] 164), natomiast ustawienie [Wyzwalanie lampy blyskowej] wspólpracuje z ustawieniem C. Fn II -6 (str. W przypadku lamp blyskowych Speedlite serii EX nie sterowanych przez aparat w pozycji nastaw lamp mona okreli tylko ustawienia [E-TTL II] i [Korekta ekspoz. ]. (W przypadku niektórych lamp blyskowych Speedlite serii EX mona równie okreli ustawienie [Tryb synchr. ]).107Fotografowanie z lamp blyskowKorzystanie z lamp blyskowych innych ni Canon Speedlite serii EXLampy blyskowe Speedlite serii EZ/E/EG/ML/TL pracujce w trybie automatyki blysku TTL lub A-TTL dzialaj wylcznie z peln moc blysku. Ustaw w aparacie rczny tryb fotografowania lub automatyk ekspozycji z preselekcj przyslony i wykonaj zdjcie. W przypadku korzystania z lampy blyskowej Speedlite pracujcej w rcznym trybie blysku fotografuj z uyciem rcznego trybu blysku. Lampa blyskowa Speedlite serii EX pracujca w trybie automatyki blysku z pomiarem TTL i z wykorzystaniem funkcji indywidualnych lampy dziala wylcznie z peln moc blysku.Korzystanie z lamp blyskowych producentów innych ni CanonCzas synchronizacjiAparat moe wspólpracowa z montowanymi na aparacie lampami blyskowymi producentów innych ni Canon z czasem synchronizacji 1/250 s lub dluszym. W przypadku duych lamp studyjnych o dluszym blysku naley ustawi czas synchronizacji w zakresie od 1/30 s do 1/125 s. Przed rozpoczciem fotografowania naley przeprowadzi test synchronizacji lampy blyskowej.Zlcze PCZlcze PC w aparacie sluy do podlczenia lamp blyskowych wyposaonych w przewód synchronizacyjny. Zlcze PC jest wyposaone w zabezpieczenie zapobiegajce niezamierzonemu odlczeniu przewodu. Mona do niego podlczy dowolny przewód synchronizacyjny, niezalenie od jego polaryzacji.Uytkowanie aparatu z lamp blyskow lub akcesoriami blyskowymi przeznaczonymi do aparatów innej marki moe spowodowa nieprawidlowoci w pracy aparatu lub jego uszkodzenie. Do zlcza PC w aparacie nie naley podlcza lamp blyskowych wymagajcych napicia 250 V lub wyszego. Nie naley podlcza wysokonapiciowej lampy blyskowej do gorcej stopki aparatu, poniewa moe nie zadziala. Lampa blyskowa podlczona do gorcej stopki aparatu moe by uywana jednoczenie z lamp podlczon do zlcza PC.108Fotografowanie z funkcj Live ViewAparat pozwala na fotografowanie z pogldem kadru na monitorze LCD lub na ekranie komputera osobistego. Funkcja ta jest okrelana jako,, fotografowanie z funkcj Live View".5Korzystanie z kart z dyskiem twardym nie jest zalecane. Dlusze fotografowanie z funkcj Live View moe powodowa nagrzewanie si wntrza aparatu i obnienie jakoci zdj. Przed fotografowaniem z dlugimi czasami ekspozycji, naley wylczy chwilowo funkcj Live View i odczeka kilka minut. W przypadku pojawienia si ikony < > (ostrzeenie przed wysok temperatur w aparacie) naley przerwa fotografowanie z funkcj Live View. Jeli w aparacie zostala umieszczona karta z dyskiem twardym, a fotografowanie z funkcj Live View jest kontynuowane po wywietleniu ikony < >, funkcja Live View moe zosta zatrzymana automatycznie. Fotografowanie z funkcj Live View bdzie niemoliwe a do momentu obnienia si temperatury wewntrz aparatu.109Zamiast patrze przez wizjer, podczas fotografowania mona patrze na podgld kadru wywietlany na monitorze LCD aparatu. Obraz wywietlany na monitorze LCD mona take w czasie rzeczywistym powikszy 5- lub 10-krotnie w celu dokladniejszego ustawienia ostroci. Ta funkcja jest wygodna na przyklad podczas fotografowania martwej natury aparatem umieszczonym na statywie.Przygotowanie do fotografowania z funkcj Live View1Ustaw znajdujcy si na obiektywie przelcznik trybu ostroci w pozycji <g>.Podczas fotografowania z funkcj Live automatyczna regulacja ostroci nie jest moliwa.pozycj "Live View"]. 2 Wybierzkarcie [6][Nastawy funkcji[Nastawy Na wybierz pozycjfunkcji "Live View"], a nastpnie nacinij przycisk <0>.3 Wybierz pozycj [Fotogr. ] 57FFEB.............................................. 105 firmware......................................... 45 folder (tworzenie/wybór)................ 75 format obrazu............................... 178 formatowanie........................... 47, 49 formatowanie pelne....................... 49 formaty wywietlania.................... 116 fotografowanie bez karty................ 43 fotografowanie seryjne........... 87, 172 fotografowanie w pionie................. 39 fotografowanie z funkcj Live View..................................... 110 fotografowanie z malych odlegloci (makrofotografia)......................... 104 funkcja zapisu................................ 74 funkcje indywidualne.................... 158 funkcje indywidualne lampy blyskowej..................................... 106Ggniazdo karty CF............................ 32 gniazdo karty SD........................... 32 gniazdo sieciowe..................... 23, 31 gorca stopka................................ 17 gotowo aparatu do wykonywania zdj..................... 4 górny panel LCD...................... 13, 19Llampa blyskowa........................... 105 lampa blyskowa Speedlite serii EX........................................ ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY CANON EOS-1DS MARK III

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy CANON EOS-1DS MARK III.


Canon 1Ds Mark III dla użytkowników systemu EOS jest tym, czym niedawnozaprezentowany D3x dla użytkowników systemu Nikon. Obie te lustrzankisą najbardziej zaawansowanymi i jednocześnie najdroższymi aparatamimałoobrazkowymi na rynku. Ich parametry i przeznaczenia są podobne.Stworzono je głównie dla fotografów studyjnych.

Oficjalna informacja na temat 1Ds Mark III pojawiła się 20 sierpnia2007. Na łamach naszego portalu informowaliśmy o tym wydarzeniu wartykule ''Canon EOS-1Ds Mark III - pełna klatka dla profesjonalistów''. Odjego premiery upłynęło już blisko 1. 5 roku. Przez ten czas nie było dlaniego konkurencji. Dopiero teraz na rynku pojawiły się dwie lustrzanki opodobnych do canonowskiej matrycach. Mamy na myśli Sony A900 i NikonaD3x. A900 to bardziej konkurencja dla Canona 5D Mark II, natomiastbezpośrednim rywalem 1Ds Mark III będzie na rynku Nikon D3x.


----- R E K L A M A -----

Jak już wspomnieliśmy, Canon 1Ds Mark III ma już za sobą 1. 5-rocznypobyt na rynku. Zdecydowaliśmy się jednak go przetestować mimo, że niejest świeżą nowością. Jesteśmy pewni, że nawet jeśli w przeciągu połowylub jednego roku pojawi się jego następca, 1Ds Mark III nadal będziebudził zainteresowanie wśród fotografów. Aparaty tej klasy nie starzejąsię tak szybko, a co gorsza ich ceny rynkowe także szybko nie spadają.Canon 1Ds Mark III zastąpił model 1Ds Mark II, który miał premierę 21sierpnia 2004 roku. W stosunku do niego, w modelu Mark III rozdzielczośćmatrycy zwiększyła się z 16. 7 do 21 milionów pikseli, z 2 do 3 calizwiększyła się przekątna ekranu LCD, tryb seryjny przyspieszono z 4 do 5kl/s, ulepszono autofokus i pomiar światła, ewolucji uległyrozmieszczenie i ergonomia przycisków, pojawił się podgląd obrazu nażywo. Nad przetwarzaniem obrazu w 1Ds Mark III czuwają dwa procesoryDIGIC trzeciej generacji. Mark II obsługiwany był przez jeden procesorDIGIC II. Canon 1Ds Mark III ma więc sporo modyfikacjiw porównaniu do swojego poprzednika.Możliwości matrycy z 1Ds Mark III pokazaliśmy już w teście ''Sony A900''.Postanowiliśmy jednak wykonać pełny test tego modelu Canona, aby pozwolićnaszym Czytelnikom na odpowiedź na pytanie czy aparat ten wart jest swojej ceny. Zapraszamy zatem do lektury!Aparat Canon 1Ds Mark III udostępniła nam firma ''Canon Polska'' za co bardzodziękujemy.Porównanie danych technicznych aparatu Canon EOS-1Ds Mark III z konkurencyjnymimodelami dostępne jest tutaj.Zapraszamy do zapoznania się z naszą procedurą testową, która została opisana w artykule "Jak testujemy lustrzanki cyfrowe? ".

ProducentCanon
ModelEOS-1Ds Mark IIIData premiery2007-08-20Liczba pikseli21 MpixDostępne rozdzielczości• 5616 x 3744 (RAW, JPEG)
• 4992 x 3328 (JPEG)
• 4080 x 2720 (JPEG)
• 2784 x 1856 (sRAW, JPEG)
Matryca36. 0 x 24. 0 mm (Full-frame), CMOS, 3:2, całkowita liczba pikseli: 21. 9 Mpix
mechanizm samooczyszczania matrycy za pomocą ultradźwięków
Procesor obrazu2 x DIGIC IIIFormat zapisu• Zdjęcia:
JPEG (EXIF 2. 21, DPOF 1. 1, DCF 2. 0),
RAW (14bit, pliki. CR2), sRAW (5. 2 Mpix),
JPEG+RAW, JPEG+sRAW
• Rodzaje JPEG: Large/Medium1/Medium2/Small
Zakres ISO100-1600 ISO w skoku co 1/3 lub 1 EV
rozszerzane do: 50 ISO (L) oraz 3200 ISO (H)
Migawkaszczelinowa sterowana elektronicznie, 30 s - 1/8000 s w krokach co 1/2, 1/3 lub 1 EV, Bulb
żywotność: 300 tys. zdjęć
Konstrukcja obiektywuZ bagnetem Canon EF, (brak obsługi EF-S)
powiększenie w stosunku do klatki 35mm: x1. 0
Ogniskowa obiektywun/aŚwiatłosiłaZoom optyczny0xZoom cyfrowyStabilizacja obrazuNieZapis wideobrakOgniskowanieDetekcja fazowa TTL-AREA-SIR,
45-cio punktowy AF (19 czujników krzyżowych oraz 26 czujników pomocniczych),
• Tryby AF:One-Shot (pojedynczy), AI Servo (ciągły), Tryb Manualny (MF)
• Tryby napędu AF: Pojedynczy, Wysoka prędkość - ciągły, Niska prędkość - ciągły, Samowyzwalacz, Ciche zdjęcia pojedyncze,
• Zakres detekcji: od -1 do 18 EV (ISO 100),
• Asysta AF: zewnętrzna lampa błyskowa
• Podgląd głębi ostrości
• W trybie LiveView tylko MF
Pomiar światła63-strefowy TTL,
Tryby pomiaru:
• matrycowy 63-strefowy,
• centralnie ważony uśredniany,
• skoncentrowany (8. 5% kadru),
• punktowy (2. 4% kadru), w centralnym punkcie AF lub dowolnym aktywnym punkcie AF lub jednocześnie w kilku punktach AF (do 8).
Zakres pomiaru: od 0 do 20 EV (dla 50mm, F1. 4, ISO100)
Ostrość odzależne od obiektywuBalans bieliAuto, Światło dzienne, Cień, Chmury, Światło żarówki, Światło jarzeniowe, Lampa błyskowa,
• ustawienia własne wg wzorca (możliwość zapamiętania 5 ustawień),
• ustawienia wg skali Kelvina (w zakresie 2500 - 10000 K ze skokiem 100 K)
• Korekcja i bracketing balansu bieli
Kompensacja ekspozycjiKompensacja: +/- 3. 0 EV w skoku co 1/3 lub 1/2 EV
Bracketing: +/- 3. 0 EV w skoku co 1/3 lub 1/2 EV
ProgramyProgram AE (P), Priorytet migawki AE (Tv), Priorytet przysłony AE (Av), Ręczna ekspozycja (M)Zdjęcia seryjneSzybkość 5 kl. /s (tryb szybki), 3 kl. /s (tryb wolny),
Maksymalna ilość zdjęć w serii:JPEG (Large): 56, RAW: 12, RAW+JPEG (Large): 10
Lampa błyskowaBrak wbudowanej lampy błyskowej,
• Kompatybilny z zew. lampami EX Speedlite, pomiar E-TTL II,
• Synchronizacja do 1/250s
• Korekcja siły błysku: +/-3 EV w krokach co 1/3 lub 1/2
Złącze hot-shoeTakWyjście statywoweTak
Samowyzwalacz10 lub 2 sKarta pamięciDwa gniazda:
• Compact Flash (CF) Typu I/II, zgodne z Microdrive i UDMA
• Secure Digital (SD/SDHC)
LCD• Główny: stały, 3 calowy, kolorowy TFT LCD, 230 000 pikseli, pokrycie 100%,
Jasność regulowana w 7-miu poziomach.
Live View - cyfrowy podgląd obrazu na żywo,
• Pomocnicze górny oraz tylni: podświetlane, monochromatyczne
WizjerPentapryzmatyczny, pokrycie: 100%, powiększenie: 0. 76x, punkt oczny: 20 mm, korekcja dioptrii: od -3. 0 do +1. 0, matówka wymienna Komunikacja i złączaUSB 2. 0 Hi-Speed, wyjście wideo (NTSC/PAL), złącze PC do lamp zewnętrznych,wyjście wężyka spustowego RS-80N3 lub TC-80N3
• obsługa wydruku bezpośredniego (PictBridge)
• opcjonalnie bezprzewodowe sterowanie za pomocą pilota LC-5
• opcjonalny transmiter WiFi WFT-E2/E2A umożliwiający bezprzewodowy transfer danych
ZasilanieAkumulator litowo-jonowy LP-E4 (pojemność 2300 mAh),
Wytrzymałość baterii przy 23°C 1800 kl., przy 0°C ok. 1400 kl.
• Zasilacz sieciowy ACK-E4
AkcesoriaAkumulator litowo-jonowy LP-E4, ładowarka LC-E4, zasilacz sieciowy ACK-E4, pasek na ramie, kabel USB 1. 9m, kabel USB 4. 7m, kabel wideo, instrukcja, sterowniki, oprogramowanie Waga1210 g (bez akumulatora i kart pamięci)
ok. 1400 g (z akumulatorem i kartą pamięci)
Wymiary156 x 159. 6 x 79. 9 mmDodatkowe informacjeObsługiwane przestrzenie kolorów: sRGB, AdobeRGB.
Nagrywanie dźwięku "pod zdjęcie" maksymalnie 30 sek w formacie WAV
Korpus wykonany ze stopów magnezu.
Uszczelnienie przed kurzem i wilgocią.
Polskie menu.
Oceny użytkowników

Oceny: 19

Szybkie instrukcje Canon Eos 1ds Mark Iii

Bezpośredni link do pobrania Szybkie instrukcje Canon Eos 1ds Mark Iii

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Szybkie instrukcje Canon Eos 1ds Mark Iii