Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Electrolux Nimble Brushrollclean

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Electrolux Nimble Brushrollclean jest prosta i łatwa w wykonaniu. Aby ją wykonać, należy zalogować się do aplikacji Electrolux Nimble i przejść do ustawień. Następnie należy wybrać opcję aktualizacji oprogramowania sprzętowego, aby włączyć proces aktualizacji. Po wybraniu tej opcji, aplikacja pobierze najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego i zainstaluje ją automatycznie. Po zakończeniu aktualizacji można wybrać opcję „Zakończ”, aby zakończyć proces aktualizacji. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Electrolux Nimble Brushrollclean zapewnia optymalizację działania urządzenia i ułatwia jego używanie.

Ostatnia aktualizacja: Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Electrolux Nimble Brushrollclean

Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe?

Oprogramowanie sprzętowe można zaktualizować do najnowszej wersji za pomocą oprogramowania P-touch Update Software.

 • Aby korzystać z oprogramowania P-touch Update Software, należy je pobrać z sekcji [Pobieranie].
 • Aby uruchomić oprogramowanie P-touch Update Software, musisz mieć połączenie z Internetem. Oprogramowanie i zawartość tej strony mogą się różnić. Po zainstalowaniu oprogramowania P-touch Update na pulpicie zostanie zainstalowana odpowiednia ikona. Nie wyłączaj zasilania podczas przesyłania danych lub aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, wykonaj następujące czynności:

  Włącz drukarkę i podłącz kabel USB.
  W przypadku systemu Windows 10
  Naciśnij przycisk Start, wybierz ([wszystkie aplikacje] -) [Brother P-touch] - [P-touch Aktualizacja oprogramowania] lub kliknij dwukrotnie pozycję [P-touch Aktualizacja oprogramowania] na pulpicie.

  W przypadku systemu Windows 8 / Windows 8. 1
  kliknij pozycję [Aktualizacja oprogramowania P-touch] na ekranie [Aplikacje] lub kliknij dwukrotnie pozycję [Aktualizacja oprogramowania P-touch] na pulpicie.

  W przypadku systemu Windows Vista / Windows 7
  kliknij dwukrotnie ikonę [Aktualizacja oprogramowania P-touch].


  Kliknij ikonę [Aktualizacja urządzenia].


  Wybierz drukarkę i upewnij się, że [urządzenie jest prawidłowo podłączone. ] A następnie kliknij przycisk [OK].


  Wybierz język, sprawdź oprogramowanie sprzętowe, które chcesz zaktualizować, a następnie kliknij przycisk [Prześlij].Nie wyłączaj drukarki ani nie odłączaj kabla podczas przesyłania danych.

  .
  Sprawdź zawartość, która ma zostać uaktualniona, a następnie kliknij przycisk [Start], aby rozpocząć aktualizację.


  Ten ekran jest wyświetlany na komputerze podczas aktualizacji oprogramowania.

  Nie wyłączaj urządzenia podczas procesu aktualizacji.

  Kliknij przycisk [OK], aby zakończyć aktualizację.

Powiązane modele

PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

Identyfikator artykułu: 00159318 / Ostatnia modyfikacja: 27. 01. 2022

Drukowanie

Automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest jednym ze sposobów na automatyczne ponowne uruchomienie i łatwe zaktualizowanie urządzenia Walkman przy użyciu aplikacji Media Go.

Przed zaktualizowaniem oprogramowania należy wykonać następujące czynności:

 • Urządzenie Walkman musi być podłączone do komputera
 • Upewnij się, że aplikacja Media Go jest używana na komputerze
 • Upewnij się, że komputer jest podłączony do sieci (routera), aby urządzenie Walkman mogło wykryć dostępną aktualizację oprogramowania
 • Jeśli aktualizacja oprogramowania zostanie znaleziona, zainstaluj najnowsze oprogramowanie dostępne dla urządzenia Walkman
 • Aplikacja Media Go umożliwia tylko aktualizację oprogramowania urządzenia Walkman

UWAGI:

 • Nie wszystkie modele urządzeń Walkman są zgodne z oprogramowaniem Media Go. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Walkman 
 • Sposoby aktualizacji urządzenia Walkman zależą od dostępnej aktualizacji oprogramowania. Szczegółowe informacje o obsługiwanych metodach aktualizacji można znaleźć w funkcji automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenia Walkman


Aby zaktualizować oprogramowanie odtwarzacza WALKMAN®, wykonaj następujące czynności:

UWAGA:

 • Upewnij się, że urządzenie Walkman jest podłączone do komputera i nie jest używane podczas wykonywania aktualizacji.
 • Przed aktualizacją w pełni naładuj baterię urządzenia Walkman
 • Przed aktualizacją oprogramowania może być konieczne zalogowanie się jako Administrator.
 1. Podłącz urządzenie Walkman do komputera.
 2. Uruchom aplikację Media Go na komputerze.
 3. W lewym panelu ekranu Media Go kliknij opcję WALKMAN.

 4. Kliknij na ekranie Update WALKMAN Software (Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia WALKMAN) opcję Install (Zainstaluj).

  UWAGA: Jeśli komunikat dotyczący aktualizacji nie pojawi się, aktualizacja oprogramowania nie jest konieczna.

 5. Gdy pojawi się okno powiadomienia o aktualizacji, przeczytaj jego treść. W prawym dolnym rogu zaznacz pole wyboru I agree to the above (Zgadzam się na powyższe warunki).
 6. Kliknij przycisk Update now (Zaktualizuj teraz).
 7. Aby wykonać aktualizację oprogramowania, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 8. Po zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk OK.

  UWAGA: W przypadku korzystania z urządzenia Walkman z systemem Android należy włączyć opcję USB auto connection (Automatyczne połączenie USB).

Rozwiązywanie innych problemów podczas aktualizacji oprogramowania

 • Okno powiadomienia o aktualizacji nie pojawia się na komputerze. Aby rozwiązać problem, należy wykonać poniższe czynności.
  • Sprawdź, czy komputer ma aktywne połączenie z Internetem
  • Zakończ aplikację Media Go, a następnie uruchom ponownie komputer

   UWAGA: Gdy aktualizacja oprogramowania będzie dostępna, komunikat powiadomienia pojawi się w oknie podsumowania urządzenia Walkman

 • Jak przywrócić poprzednią wersję oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu Walkman

  Nie można przywrócić poprzedniej wersji oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu Walkman. Można tylko zainstalować najnowszą wersję.

  • Społeczność Sony

   Odwiedź portal naszej Społeczności i dziel się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami z innymi klientami Sony

  Dostępne są 2 możliwości aktualizacji oprogramowania sprzętowego produktu:

  • Automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego (zalecana)

  • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego na produkcie przy użyciu karty pamięci USB

  Automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego (zalecana)

  • Aktywować automatyczną aktualizację oprogramowania sprzętowego podczas rozruchu poprzez interfejs użytkownika. Po aktywowaniu automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego produkt samodzielnie wyszukuje i instaluje nowe wersje oprogramowania sprzętowego, o ile dostępne jest aktywne połączenie internetowe. Przy tym aktualizacja dostępnego oprogramowania sprzętowego może potrwać do 48 godzin.

  • W późniejszym czasie automatyczną aktualizację oprogramowania sprzętowego można aktywować w parametrach sprzętowych produktu. W tym celu w menu Konfiguracja wybrać punkt Parametry i dla parametru Automatyczne aktualizacje włączone wybrać wartość Tak.

  Aktualizacja oprogramowania sprzętowego na produkcie przy użyciu karty pamięci USB

  Warunki:

  • Posiadanie 1 karty pamięci USB o pojemności maksymalnej 32 GB sformatowanej w systemie FAT32.

  • Karta pamięci USB w wersji 2. 0 lub nowszej

  • Produkt musi być uruchomiony.

  Sposób postępowania:

  1. Utworzyć na karcie pamięci USB katalog o nazwie update.
  2. Sprawdzić, czy plik aktualizacyjny z oprogramowaniem sprzętowym jest przeznaczony do danego urządzenia i zapisać na karcie pamięci USB w katalogu „update”. Plik aktualizacyjny jest dostępny wyłącznie za pośrednictwem serwisu ( Kontakt).
  3. Zmienić nazwę pliku aktualizacyjnego na update. upd.
  4. Włożyć kartę pamięci USB do gniazda USB produktu.
  5. Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego dioda LED systemu pulsuje na pomarańczowo, a dioda LED COM pulsuje na zielono. Ten proces może potrwać kilka minut.
  6. Jeżeli pobranie nowej aktualizacji oprogramowania sprzętowego przebiegło pomyślnie, dioda LED systemu świeci się na zielono, a dioda LED COM pulsuje na zielono. Ten proces może potrwać kilka sekund.
  7. Produkt uruchamia się ponownie w sposób automatyczny. Podczas ponownego uruchamiania dioda LED systemu oraz dioda LED COM świecą się na pomarańczowo. Proces uruchamiania może trwać do 5 minut.
  8. Jeżeli aktualizacja oprogramowania sprzętowego przebiegła pomyślnie, dioda LED systemu świeci się ciągle na zielono, a dioda LED COM pulsuje na zielono. Jeżeli dioda LED systemu nie świeci się ciągle na zielono, a dioda LED COM nie pulsuje na zielono, należy ponownie przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego.
  9. Jeżeli aktualizacja oprogramowania sprzętowego przebiegła pomyślnie, należy wyjąć kartę pamięci USB z gniazda USB produktu.

  Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Electrolux Nimble Brushrollclean

  Bezpośredni link do pobrania Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Electrolux Nimble Brushrollclean

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Electrolux Nimble Brushrollclean