Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Bosch Ggs Professional 7

Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Bosch Ggs Professional 7 to profesjonalne narzędzie do konserwacji maszyn. Przeznaczony jest do wykonywania prac konserwacyjnych w celu zapobiegania awariom maszyn oraz działaniu czynników zewnętrznych, takich jak piasek, woda i inne zanieczyszczenia. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące konserwacji i naprawy maszyn, które można wykonać samodzielnie lub z pomocą specjalisty. W podręczniku zawarte są również wskazówki dotyczące właściwego użytkowania maszyn oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa. Podręcznik jest niezbędnym narzędziem dla każdego, kto chce zapewnić maszynie wydajne i bezpieczne działanie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Bosch Ggs Professional 7

Wyjaśnienie konserwacji zapobiegawczej w maksymalnie 5 minut.

Contents

 • Dlaczego ważna jest konserwacja zapobiegawcza?
 • #jeden. Faza identyfikacji problemu
 • #2. Faza analizy problemu
 • #3. faza projektowania
 • #4. Faza implementacji
 • #5. Faza testowa
 • #6. Faza testu akceptacji
 • #7. faza dostawy
 • Rodzaje konserwacji zapobiegawczej
 • #jeden. oparte na użyciu
 • #2. oparte na czasie
 • #3. Proroczy
 • #4. Obowiązkowe
 • Kiedy konieczna jest konserwacja zapobiegawcza?
 • Aby poprawić błędy i błędy.
 • Produkuj stabilne operacje
 • Rozwiązuj problemy wpływające na operacje, zanim się pojawią
 • Zapewnia zgodność z gwarancjami.
 • Przykłady Konserwacja zapobiegawcza
 • odbudowanie kodu
 • Optymalizacja kodu
 • Aktualizacja dokumentacji
 • Narzędzia do konserwacji zapobiegawczej
 • Zasoby edukacyjne
 • #jeden. Kompletny przewodnik po konserwacji zapobiegawczej i predykcyjnej
 • #2. Strategie konserwacji, tom 1 — Konserwacja zapobiegawcza
 • #3. Przewodnik inżyniera dotyczący konserwacji zapobiegawczej
 • #4. Podstawy konserwacji zapobiegawczej
 • Wniosek

W świecie tworzenia oprogramowania konserwacja zapobiegawcza odnosi się do procesu patrzenia w przyszłość, aby upewnić się, że oprogramowanie/system będzie działał zgodnie z przeznaczeniem tak długo, jak to możliwe.

Być może kupiłeś wyrafinowany i drogi system do codziennych czynności. Możesz także zdecydować, że wewnętrzny zespół programistów zbuduje system, który pomoże w operacjach.

Niestety koszt oprogramowania nie kończy się na etapie zakupu. Jeśli chcesz, aby to oprogramowanie działało płynnie, musisz zainwestować w konserwację.

Utrzymanie można podzielić na cztery kategorie; adaptacyjne, korygujące, doskonalące i zapobiegawcze. Chociaż wszystkie rodzaje konserwacji mają zalety, dzisiaj skupimy się na konserwacji zapobiegawczej.

We współczesnym świecie konserwacja zapobiegawcza odnosi się do analizy danych operacyjnych, uczenia maszynowego i predykcyjnego monitorowania stanu zasobów w celu optymalizacji konserwacji i zmniejszenia ryzyka niezawodności operacji biznesowych lub zakładu.

Dlaczego ważna jest konserwacja zapobiegawcza?

Głównym celem konserwacji zapobiegawczej oprogramowania jest poprawa i naprawa awarii. Konserwacja zapobiegawcza jest naturalną konsekwencją ewolucji oprogramowania.

Jako firma musisz być na bieżąco ze zmieniającymi się trendami w oprogramowaniu, aby wywrzeć jak najlepsze wrażenie na klientach i poprawić wydajność swojej platformy.

Zanim system zostanie w pełni utrzymany, przechodzi przez następujące fazy;

#jeden. Faza identyfikacji problemu

Żądania zmian są identyfikowane i przypisywane numerom podczas tej fazy. Każde żądanie modyfikacji (MR) jest następnie oceniane w celu określenia rodzaju konserwacji, który jest dla Ciebie najlepszy. Ten krok jest konieczny, ponieważ istnieją różne rodzaje żądań konserwacji oprogramowania, w przypadku których każda modyfikacja musi być przechowywana w repozytorium zgodnie z jej typem i priorytetem. Jeśli konserwacja zapobiegawcza zostanie zidentyfikowana jako rozwiązanie, przechodzimy do następnego kroku.

#2. Faza analizy problemu

Na tym etapie przygotowywany jest zakres i wykonalność każdego zatwierdzonego wniosku o zmianę oraz ustalany jest plan. Na tym etapie ustalana jest wstępna wycena zasobów, informacje o repozytorium oraz dokumentacja projektowa.

W fazie analizy problemu przygotowywany jest raport wykonalności. Wspomniany raport będzie zawierał następujące informacje;

 • Oczekiwany wpływ zmian
 • Cele organizacji w krótkim i długim okresie.
 • Dostępne rozwiązania alternatywne
 • Implikacje bezpieczeństwa i ochrony podczas ćwiczeń

#3. faza projektowania

Kiedy zdecydowano, że należy wprowadzić zmiany, teraz jest czas na zaprojektowanie sposobu przeprowadzenia zmian, na przykład konserwacji zapobiegawczej. Podczas tej fazy wykonywane są następujące czynności;

 • Identyfikacja modułów oprogramowania, których dotyczy problem
 • Modyfikacja dokumentacji zidentyfikowanego modułu oprogramowania. Oceniane są takie aspekty, jak język projektowania programu i diagramy przepływu danych.
 • Opracowanie przypadków testowych dla nowego projektu.
 • Dokumentacja zaktualizowanych wymagań.

#4. Faza implementacji

Właściwe modyfikacje kodu są dokonywane podczas tej fazy. Podczas tej fazy wykonywane są następujące kroki;

 • Kodowanie i testy jednostkowe.
 • Integracja. Zakodowane oprogramowanie integruje się z istniejącym systemem.
 • Analiza i przegląd ryzyka. Nie trzeba czekać do fazy testów, aby przeanalizować ryzyko związane z utrzymaniem. Niektóre z zagrożeń, które można ocenić, to udostępnianie kopii zapasowych i awarie danych.

#5. Faza testowa

Ta faza gwarantuje, że do istniejącego systemu nie zostaną wprowadzone żadne nowe usterki. Atrybut wejściowy będzie zawierał zaktualizowaną dokumentację oprogramowania, zaktualizowany system i raport z przeglądu gotowości do testów. Zmodyfikowany pakiet oprogramowania zostanie poddany testom funkcjonalnym systemu, testom regresji i testom interfejsu.

#6. Faza testu akceptacji

Po przetestowaniu zmodyfikowanego modułu oprogramowania nadszedł czas na sprawdzenie, czy w pełni zintegrowany system działa zgodnie z oczekiwaniami. Rolą tej fazy jest wykrycie błędów i zweryfikowanie, czy modyfikacje zostały wykonane zgodnie z akceptowalnymi standardami.

Niektóre rzeczy, które zostaną sprawdzone, to w pełni zintegrowany system, procedury testów akceptacyjnych, plany testów akceptacyjnych i przypadki testów akceptacyjnych. Na koniec tej fazy generowany jest raport FCA i raport z testu akceptacyjnego.

#7. faza dostawy

Zmodyfikowane oprogramowanie jest prezentowane użytkownikom końcowym na tym etapie. Użytkownicy otrzymują również pomocne pliki i aktualną dokumentację opisującą działanie oprogramowania. Są to typowe kroki w fazie dostawy;

 • Audyt konfiguracji fizycznej (PCA)
 • Użytkownicy są informowani o nowych zmianach
 • Zmodyfikowany system jest instalowany, a użytkownicy są informowani.
 • Przewidziano miejsce na tylną część systemu.

Rodzaje konserwacji zapobiegawczej

#jeden. oparte na użyciu

Konserwacja zapobiegawcza oparta na użytkowaniu jest wykonywana po regularnym użytkowaniu systemu. Podejście to uwzględnia codzienne użytkowanie systemu i wykorzystuje je do ustalenia lub prognozy daty konserwacji lub przeglądu.

#2. oparte na czasie

Konserwacja zapobiegawcza na podstawie czasu/kalendarza po określonym czasie. Może to być co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc, co kwartał, co pół roku, a nawet co rok. Czynność konserwacyjna jest uruchamiana automatycznie, gdy zbliża się termin i wszystkie niezbędne zlecenia pracy zostały utworzone.

#3. Proroczy

Konserwacja predykcyjna planuje działania naprawcze przed wystąpieniem problemu lub awarii. Zespół musi ocenić stan systemu, aby oszacować termin konserwacji. Takie zadania konserwacyjne są zaplanowane, aby zapobiec nieoczekiwanym awariom systemu.

#4. Obowiązkowe

Konserwacja preskryptywna idzie o krok dalej i pokazuje, kiedy wystąpi awaria i jakie są jej przyczyny. Takie podejście do konserwacji zapobiegawczej uwzględnia różne opcje i możliwe wyniki w celu ograniczenia ryzyka. com_11544. jpg" title="Wyjaśnienie konserwacji zapobiegawczej w maksymalnie 5 minut" alt="Wyjaśnienie konserwacji zapobiegawczej w maksymalnie 5 minut" ezimgfmt="rs rscb271 src ng ngcb271"/>

Kiedy konieczna jest konserwacja zapobiegawcza?

Aby poprawić błędy i błędy.

Luki i błędy mogą być dostępne w systemie oprogramowania. Takie błędy mogą teraz nie wpływać na operacje. Jednak podczas wprowadzania nowych funkcji może wystąpić oczekiwanie, które może powodować problemy. Dlatego konserwacja zapobiegawcza będzie przydatna do naprawienia tych błędów i uniknięcia przyszłych problemów.

Produkuj stabilne operacje

Systemy mają tendencję do awarii, gdy najmniej się tego spodziewasz. Może się zdarzyć, że będziesz zmuszony wstrzymać działalność podczas próby rozwiązania problemów, powodując niedogodności dla innych i tracąc przy tym pieniądze. Konserwacja zapobiegawcza ogranicza takie przerwy i zapewnia, że ​​Twoja firma działa zgodnie z oczekiwaniami.

Rozwiązuj problemy wpływające na operacje, zanim się pojawią

Niektóre proste czynności konserwacyjne mogą zmniejszyć problemy związane z linią produkcyjną. Na przykład, jeśli przewidujesz skoki ruchu w danym miesiącu, możesz wprowadzić zmiany, aby mieć pewność, że takie zdarzenia nie spowodują awarii serwerów.

Zapewnia zgodność z gwarancjami.

Być może nabyłeś produkt/system od innego dostawcy. Jeśli ten system/produkt jest objęty gwarancją i ulegnie awarii, większość dostawców będzie wymagać od Ciebie wykazania, że ​​awaria systemu/produktu nie wynikała z zaniedbania. Konserwacja zapobiegawcza jest przydatna, gdy chcesz zakończyć przypadki zaniedbań z Twojej strony.

Przykłady Konserwacja zapobiegawcza

odbudowanie kodu

Konserwacja zapobiegawcza oprogramowania może obejmować transformację struktury kodu poprzez redukcję kodu źródłowego. Takie podejście może sprawić, że kod będzie bardziej zrozumiały, a nawet kompatybilny z produktami sprzętowymi/programowymi, które zamierzasz wprowadzić.

Optymalizacja kodu

Być może masz system, w którym wykonywane są wszystkie zadania, które nie zostały jeszcze zoptymalizowane. Optymalizacja kodu pozwala programowi zużywać mniej zasobów, takich jak procesor i pamięć. Możesz zoptymalizować swój kod jako mechanizm konserwacji zapobiegawczej, jeśli zamierzasz wprowadzić nowy sprzęt lub nawet obniżyć koszty związane z takim systemem.

Aktualizacja dokumentacji

Dokumentacja jest ważną częścią systemu, ponieważ wyjaśnia, jak działa program i jakie zmiany zostały wprowadzone w czasie. Aktualizowanie dokumentacji gwarantuje, że jesteś na bieżąco z bieżącym stanem systemu.

Narzędzia do konserwacji zapobiegawczej

Konserwacja oprogramowania, niezależnie od typu, nie odbywa się przypadkowo. Musisz uzbroić się w te narzędzia, jeśli chcesz płynnego działania;

 • Porównywarka plików. Takie narzędzie porównuje dwa systemy/pliki i dostarcza raport o różnicach. Porównywarka plików określa również, czy oba systemy lub pliki są identyczne.
 • kompilator i linker. Kompilatory sprawdzają błędy składniowe. W innych przypadkach narzędzia te można również wykorzystać do sprawdzenia źródła błędów. Narzędzie do łączenia służy do łączenia skompilowanego kodu z innymi komponentami w celu wykonania.
 • Płuczka. Debuger śledzi logikę programu. Niektóre przeglądarki, takie jak Google Chrome, mają narzędzie do debugowania, którego można użyć.
 • Generator odsyłaczy. Zmiany wprowadzone w kodzie muszą być zgodne z istniejącym systemem. To narzędzie określi, w jaki sposób zmiana wymagań wpłynie na różne komponenty i układy kodu.

Zasoby edukacyjne

#jeden. Kompletny przewodnik po konserwacji zapobiegawczej i predykcyjnej

Kompletny przewodnik po konserwacji zapobiegawczej i zapobiegawczej zawiera najlepsze praktyki, podstawowe kroki prowadzące do sukcesu, błędy i zwycięstwa w konserwacji zapobiegawczej, które autor odniósł na przestrzeni lat.

Ta książka koncentruje się na czterech aspektach konserwacji zapobiegawczej: psychologicznym, inżynieryjnym, kierowniczym i ekonomicznym.

#2. Strategie konserwacji, tom 1 — Konserwacja zapobiegawcza

Strategia konserwacji bada znaczenie konserwacji zapobiegawczej dla ogólnej strategii konserwacji systemów firmy.

Książka zawiera ilustracyjny schemat blokowy ze wszystkimi krokami, które należy wykonać podczas wykonywania konserwacji zapobiegawczej. com_13378. jpg" title="Wyjaśnienie konserwacji zapobiegawczej w maksymalnie 5 minut" alt="Wyjaśnienie konserwacji zapobiegawczej w maksymalnie 5 minut" ezimgfmt="rs rscb271 src ng ngcb271"/>

#3. Przewodnik inżyniera dotyczący konserwacji zapobiegawczej

Ta książka służy jako przewodnik po dokumentowaniu trybów awarii i analizie skutków podczas wykonywania konserwacji zapobiegawczej.

Niektóre z rzeczy, których się nauczysz, obejmują; dokumentować kody usterek i hierarchie systemów/zasobów, oceniać ryzyko i analizować tryby awarii.

#4. Podstawy konserwacji zapobiegawczej

Podręcznik Podstawy konserwacji zapobiegawczej zawiera rozsądne ekonomicznie i łatwe do wykonania kroki konserwacji zapobiegawczej.

Przewodnik oparty na wynikach zawiera szczegółowe informacje na temat przyczyn awarii, sposobów identyfikacji i usuwania awarii oraz procesu konserwacji.

Wniosek

Jest całkiem oczywiste, że konserwacja zapobiegawcza jest ważna, jeśli nie chcesz zepsuć swoich systemów i zapewnić ciągłość działania. Koszty związane z konserwacją zapobiegawczą będą się różnić w zależności od wprowadzonych zmian. Posiadanie planu konserwacji zapewnia płynność procesu.

Możesz także zapoznać się z najlepszymi narzędziami do testowania oprogramowania.

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch GGS 7 C Professional. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Bosch GGS 7 C Professional, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch GGS 7 C Professional. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch GGS 7 C Professional tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Bosch GGS 7 C Professional

Strona: 1

120 | Polski1 609 929 K42 | (26. 2. 09) Bosch Power ToolsplWskazówki bezpieczeństwaOgólne przepisy bezpieczeństwa dlaelektronarzędziNależy przeczytać wszyst-kie wskazówki i przepisy.Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówekmogą spowodować porażenie prądem, pożari/lub ciężkie obrażenia ciała.Należy starannie przechowywać wszystkieprzepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dal-szego zastosowania.Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektrona-rzędzie“ odnosi się do elektronarzędzi zasila-nych energią elektryczną z sieci (z przewodemzasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych aku-mulatorami (bez przewodu zasilającego).1) Bezpieczeństwo miejsca pracya) Stanowisko pracy należy utrzymywaćw czystości i dobrze oświetlone. Niepo-rządek w miejscu pracy lub nieoświetlonaprzestrzeń robocza mogą być przyczynąwypadków.b) Nie należy pracować tym elektronarzę-dziem w otoczeniu zagrożonym wybu-chem, w którym znajdują się np. łatwo-palne ciecze, gazy lub pyły. Podczaspracy elektronarzędziem wytwarzają sięiskry, które mogą spowodować zapłon.c) Podczas użytkowania urządzeniazwrócić uwagę na to, aby dzieci i inneosoby postronne znajdowały się w bez-piecznej odległości. Odwrócenie uwagimoże spowodować utratę kontroli nadnarzędziem.2) Bezpieczeństwo elektrycznea) Wtyczka elektronarzędzia musi pasowaćdo gniazda. Nie wolno zmieniać wtyczkiw jakikolwiek sposób. Nie wolno używaćwtyków adapterowych w przypadkuelektronarzędzi z uziemieniem ochron-nym. Niezmienione wtyczki i pasującegniazda zmniejszają ryzyko porażeniaprądem.b) Należy unikać kontaktu z uziemionymipowierzchniami jak rury, grzejniki, piecei lodówki. Ryzyko porażenia prądem jestwiększe, gdy ciało użytkownika jest uzie-mione.c) Urządzenie należy zabezpieczyć przeddeszczem i wilgocią. Przedostanie sięwody do elektronarzędzia podwyższaryzyko porażenia prądem.d) Nigdy nie należy używać przewodu doinnych czynności. Nigdy nie należy nosićelektronarzędzia, trzymając je za prze-wód, ani używać przewodu do zawiesze-nia urządzenia; nie wolno też wyciągaćwtyczki z gniazdka pociągając za prze-wód. Przewód należy chronić przedwysokimi temperaturami, należy go trzy-mać z dala od oleju, ostrych krawędzilub ruchomych części urządzenia.Uszkodzone lub splątane przewodyzwiększają ryzyko porażenia prądem.e) W przypadku pracy elektronarzędziempod gołym niebem, należy używać prze-wodu przedłużającego, dostosowanegorównież do zastosowań zewnętrznych.Użycie właściwego przedłużacza(dostosowanego do pracy na zewnątrz)zmniejsza ryzyko porażenia prądem.f) Jeżeli nie da się uniknąć zastosowaniaelektronarzędzia w wilgotnym otocze-niu, należy użyć wyłącznika ochronnegoróżnicowo-prądowego. Zastosowaniewyłącznika ochronnego różnicowo-prądo-wego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.3) Bezpieczeństwo osóba) Podczas pracy z elektronarzędziem na-leży zachować ostrożność, każdą czyn-ność wykonywać uważnie i z rozwagą.Nie należy używać elektronarzędzia, gdyjest się zmęczonym lub będąc podwpływem narkotyków, alkoholu lublekarstw. Moment nieuwagi przy użyciuelektronarzędzia może stać się przyczynąpoważnych urazów ciała.OBJ_BUCH-247-002. book Page 120 Thursday, February 26, 2009 9:48 AM

Strona: 2

Polski | 121Bosch Power Tools 1 609 929 K42 | (26. 09)b) Należy nosić osobiste wyposażenieochronne i zawsze okulary ochronne. No-szenie osobistego wyposażenia ochron-nego – maski przeciwpyłowej, obuwiaz podeszwami przeciwpoślizgowymi,kasku ochronnego lub środków ochronysłuchu (w zależności od rodzaju i zastoso-wania elektronarzędzia) – zmniejszaryzyko obrażeń ciała.c) Należy unikać niezamierzonego urucho-mienia narzędzia. Przed włożeniem wty-czki do gniazdka i/lub podłączeniem doakumulatora, a także przed podniesie-niem lub przeniesieniem elektronarzę-dzia, należy upewnić się, że elektrona-rzędzie jest wyłączone. Trzymanie palcana wyłączniku podczas przenoszenia elek-tronarzędzia lub podłączenie do prąduwłączonego narzędzia, może stać się przy-czyną wypadków.d) Przed włączeniem elektronarzędzia, na-leży usunąć narzędzia nastawcze lub klu-cze. Narzędzie lub klucz, znajdujący sięw ruchomych częściach urządzenia mogądoprowadzić do obrażeń ciała.e) Należy unikać nienaturalnych pozycjiprzy pracy. Należy dbać o stabilną pozy-cję przy pracy i zachowanie równowagi.W ten sposób możliwa będzie lepsza kon-trola elektronarzędzia w nieprzewidzia-nych sytuacjach.f) Należy nosić odpowiednie ubranie. Nienależy nosić luźnego ubrania ani biżu-terii. Włosy, ubranie i rękawice należytrzymać z daleka od ruchomych części.Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosymogą zostać wciągnięte przez ruchomeczęści.g) Jeżeli istnieje możliwość zamontowaniaurządzeń odsysających i wychwytują-cych pył, należy upewnić się, że są onepodłączone i będą prawidłowo użyte.Użycie urządzenia odsysającego pył możezmniejszyć zagrożenie pyłami.4) Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektro-narzędzia) Nie należy przeciążać urządzenia. Dopracy używać należy elektronarzędzia,które są do tego przewidziane. Odpo-wiednio dobranym elektronarzędziempracuje się w danym zakresie wydajnościlepiej i bezpieczniej.b) Nie należy używać elektronarzędzia,którego włącznik/wyłącznik jest uszko-dzony. Elektronarzędzie, którego niemożna włączyć lub wyłączyć jest niebez-pieczne i musi zostać naprawione.c) Przed regulacją urządzenia, wymianąosprzętu lub po zaprzestaniu pracy na-rzędziem, należy wyciągnąć wtyczkęz gniazda i/lub usunąć akumulator. Tenśrodek ostrożności zapobiega nieza-mierzonemu włączeniu się elektro-narzędzia.d) Nieużywane elektronarzędzia należyprzechowywać w miejscu niedostępnymdla dzieci. Nie należy udostępniać narzę-dzia osobom, które go nie znają lub nieprzeczytały niniejszych przepisów.Używane przez niedoświadczone osobyelektronarzędzia są niebezpieczne.e) Konieczna jest należyta konserwacjaelektronarzędzia. Należy kontrolować,czy ruchome części urządzenia działająbez zarzutu i nie są zablokowane, czyczęści nie są pęknięte lub uszkodzonew taki sposób, który miałby wpływ naprawidłowe działanie elektronarzędzia.Uszkodzone części należy przed użyciemurządzenia oddać do naprawy. Wielewypadków spowodowanych jest przezniewłaściwą konserwację elektro-narzędzi.f) Należy stale dbać o ostrość i czystośćnarzędzi tnących. O wiele rzadziej docho-dzi do zakleszczenia się narzędziatnącego, jeżeli jest ono starannie utrzyma-ne. Zadbane narzędzia łatwiej się też pro-wadzi.OBJ_BUCH-247-002. book Page 121 Thursday, February 26, 2009 9:48 AM

Strona: 3

122 | Polskig) Elektronarzędzia, osprzęt, narzędziapomocnicze itd. należy używać zgodniez niniejszymi zaleceniami. Uwzględnićnależy przy tym warunki i rodzaj wykony-wanej pracy. Niezgodne z przeznacze-niem użycie elektronarzędzia może dopro-wadzić do niebezpiecznych sytuacji.5) Serwisa) Naprawę elektronarzędzia należy zlecićjedyniewykwalifikowanemufachowcowii przy użyciu oryginalnych części zamien-nych. To gwarantuje, że bezpieczeństwourządzenia zostanie zachowane.Wskazówki dotyczące bezpieczeństwapracy ze szlifierkami prostymiWspólne wskazówki bezpieczeństwa dlawszystkich prac związanych ze szlifowaniemf Elektronarzędzie należy stosować jakoszlifierkę. Należy stosować się do wszyst-kich wskazówek bezpieczeństwa, instruk-cji, ilustracji oraz danych, które zostałydostarczone razem z niniejszym elektro-narzędziem. Niestosowanie się do poniż-szych zaleceń może być przyczyną porażeniaprądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.f Niniejsze elektronarzędzie nie nadaje się doszlifowania papierem ściernym, szlifowaniaszczotkami drucianymi, polerowania i prze-cinania ściernicowego. Zastosowanieelektronarzędzia do innej, niż przewidzianaczynności roboczej, może stać się przyczynązagrożeń i obrażeń.f Nie należy używać osprzętu, który nie jestprzewidziany i polecany przez producentaspecjalnie do tego urządzenia. Fakt, żeosprzęt daje się zamontować do elektrona-rzędzia, nie jest gwarantem bezpiecznegoużycia.f Dopuszczalna prędkość obrotowa stosowa-nego narzędzia roboczego nie może byćmniejsza niż podana na elektronarzędziumaksymalna prędkość obrotowa. Narzędzierobocze, obracające się z szybszą niż dopusz-czalna prędkością, może się złamać, a jegoczęści odprysnąć.f Średnica zewnętrzna i grubość narzędziaroboczego muszą odpowiadać wymiaromelektronarzędzia. Narzędzia robocze oniewłaściwych wymiarach nie mogą być wy-starczająco osłonięte lub kontrolowane.f Ściernice, podkładki, kołnierze, talerzeszlifierskie oraz inny osprzęt musządokładnie pasować do wrzeciona ściernicyelektronarzędzia. Narzędzia robocze, którenie pasują dokładnie do wrzeciona ściernicyelektronarzędzia, obracają sięnierównomiernie, bardzo mocno wibrują imogą spowodować utratę kontroli nadelektronarzędziem.f W żadnym wypadku nie należy używaćuszkodzonych narzędzi roboczych. Przedkażdym użyciem należy skontrolowaćoprzyrządowanie, np. ściernice pod kątemodprysków i pęknięć, talerze szlifierskiepod kątem pęknięć, starcia lub silnegozużycia, szczotki druciane pod kątemluźnych lub złamanych drutów. W razieupadku elektronarzędzia lub narzędziaroboczego, należy sprawdzić, czy nie uległoono uszkodzeniu, lub użyć innego,nieuszkodzonego narzędzia. Jeśli narzędziezostało sprawdzone i umocowane,elektronarzędzie należy włączyć na minutęna najwyższe obroty, zwracając przy tymuwagę, by osoba obsługująca i osobypostronne znajdujące się w pobliżu,znalazły się poza strefą obracającego sięnarzędzia. Uszkodzone narzędzia łamią sięnajczęściej w tym czasie próbnym.f Należy nosić osobiste wyposażenie ochron-ne. W zależności od rodzaju pracy, należynosić maskę ochronną pokrywającą całątwarz, ochronę oczu lub okulary ochronne.W razie potrzeby należy użyć maski prze-ciwpyłowej, ochrony słuchu, rękawicochronnych lub specjalnego fartucha, chro-niącego przed małymi cząstkami ścieranegoi obrabianego materiału. Należy chronić oczyprzed unoszącymi się w powietrzu ciałamiobcymi, powstałymi w czasie pracy. Maskaprzeciwpyłowa i ochronna dróg oddecho-wych muszą filtrować powstający podczaspracy pył. Oddziaływanie hałasu przezdłuższy okres czasu, możne doprowadzić doutraty słuchu.OBJ_BUCH-247-002. book Page 122 Thursday, February 26, 2009 9:48 AM

Strona: 4

Polski | 123f Należy uważać, by osoby postronne znajdo-wały się w bezpiecznej odległości od strefyzasięgu elektronarzędzia. Każdy, ktoznajduje się w pobliżu pracującego elektro-narzędzia, musi używać osobistego wyposa-żenia ochronnego. Odłamki obrabianegoprzedmiotu lub pęknięte narzędzia roboczemogą odpryskiwać i spowodować obrażeniarównież poza bezpośrednią strefą zasięgu.f Podczas wykonywania prac, przy którychnarzędzie mogłoby natrafić na ukryteprzewody elektryczne lub na własnyprzewód zasilający, należy je trzymaćwyłącznie za izolowane powierzchnierękojeści. Kontakt z przewodem siecizasilającej może spowodować przekazanienapięcia na części metaloweelektronarzędzia, co mogłoby spowodowaćporażenie prądem elektrycznym.f Przewód sieciowy należy trzymać z dala odobracających się narzędzi roboczych.W przypadku utraty kontroli nad narzędziem,przewód sieciowy może zostać przecięty lubwciągnięty, a dłoń lub cała ręka mogą dostaćsię w obracające się narzędzie robocze.f Nigdy nie wolno odkładać elektronarzędziaprzed całkowitym zatrzymaniem się narzę-dzia roboczego. Obracające się narzędziemoże wejść w kontakt z powierzchnią, naktórą jest odłożone, przez co można stracićkontrolę nad elektronarzędziem.f Nie wolno przenosić elektronarzędzia, znaj-dującego się w ruchu. Przypadkowy kontaktubrania z obracającym się narzędziem robo-czym może spowodować jego wciągnięciei wwiercenie się narzędzia roboczego w ciałoosoby obsługującej.f Należy regularnie czyścić szczeliny wentyla-cyjne elektronarzędzia. Dmuchawa silnikawciąga kurz do obudowy, a duże nagroma-dzenie pyłu metalowego może spowodowaćzagrożenie elektryczne.f Nie należy używać elektronarzędzia w po-bliżu materiałów łatwopalnych. Iskry mogąspowodować ich zapłon.f Nie należy używać narzędzi, którewymagają płynnych środków chłodzących.Użycie wody lub innych płynnych środkówchłodzących może doprowadzić doporażenia prądem.Odrzut i odpowiednie wskazówki bezpieczeń-stwaf Odrzut jest nagłą reakcją elektronarzędzia nazablokowanie lub zawadzanie obracającegosię narzędzia, takiego jak ściernica, talerzszlifierski, szczotka druciana itd. Zaczepieniesię lub zablokowanie prowadzi do nagłegozatrzymania się obracającego się narzędziaroboczego. Niekontrolowane elektronarz-ędzie zostanie przez to szarpnięte w kierunkuprzeciwnym do kierunku obrotu narzędziaroboczego.Gdy, np. ściernica zatnie się lub zakleszczy wobrabianym przedmiocie, zanurzona wmateriale krawędź ściernicy, może sięzablokować i spowodować jej wypadnięcielub odrzut. Ruch ściernicy (w kierunku osobyobsługującej lub od niej) uzależniony jestwtedy od kierunku ruchu ściernicy w miejscuzablokowania. Oprócz tego ściernice mogąsię również złamać.Odrzut jest następstwem niewłaściwego lubbłędnego użycia elektronarzędzia. Można gouniknąć przez zachowanie opisanych poniżejodpowiednich środków ostrożności.f Elektronarzędzie należy mocno trzymać,a ciało i ręce ustawić w pozycji, umożliwia-jącej złagodzenie odrzutu. Jeżeli w składwyposażenia standardowego wchodzi uch-wyt dodatkowy, należy go zawsze używać,żeby mieć jak największą kontrolę nadsiłami odrzutu lub momentem odwodzącympodczas rozruchu. Osoba obsługująca urzą-dzenie może opanować szarpnięcia i zjawis-ko odrzutu poprzez zachowanie odpowied-nich środków ostrożności.f Nie należy nigdy trzymać rąk w pobliżu ob-racających się narzędzi roboczych. Narzę-dzie robocze może wskutek odrzutu zranićrękę.OBJ_BUCH-247-002. book Page 123 Thursday, February 26, 2009 9:48 AM

Strona: 5

124 | Polskif Należy trzymać się z dala od strefy zasięgu,w której poruszy się elektronarzędzie pod-czas odrzutu. Na skutek odrzutu, elektro-narzędzie przemieszcza się w kierunkuprzeciwnym do ruchu ściernicy w miejscuzablokowania.f Szczególnie ostrożnie należy obrabiać na-rożniki, ostre krawędzie itd. Należy zapo-biegać temu, by narzędzia robocze zostałyodbite lub by się one zablokowały. Obraca-jące się narzędzie robocze jest bardziej po-datne na zakleszczenie przy obróbce kątów,ostrych krawędzi lub gdy zostanie odbite.Może to stać się przyczyną utraty kontroli lubodrzutu.f Nie należy używać brzeszczotów do drewnalub zębatych. Narzędzia robocze tego typuczęsto powodują odrzut lub utratę kontrolinad elektronarzędziem.Szczególne przepisy bezpieczeństwadotyczące szlifowaniaf Należy używać wyłącznie ściernicyprzeznaczonej dla danego elektronarzędziai osłony przeznaczonej dla danej ściernicy.Ściernice nie będące oprzyrządowaniemdanego elektronarzędzia nie mogą byćwystarczająco osłonięte i nie sąwystarczająco bezpieczne.f Ściernic można używać tylko do prac dlanich przewidzianych. Nie należy np. nigdyszlifować boczną powierzchnią ściernicytarczowej do cięcia. Tarczowe ściernicetnące przeznaczone są do usuwaniamateriału krawędzią tarczy. Wpływ siłbocznych na te ściernice może je złamać.f Do wybranej ściernicy należy używać zaw-sze nieuszkodzonych kołnierzy mocującycho prawidłowej wielkości i kształcie.Odpowiednie kołnierze podpierają ściernicęi zmniejszają tym samym niebezpieczeństwojej złamania się. Kołnierze do ściernictnących mogą różnić się od kołnierzy prze-znaczonych do innych ściernic.f Nie należy używać zużytych ściernic zwiększych elektronarzędzi. Ściernice dowiększych elektronarzędzi nie sązaprojektowane dla wyższej liczby obrotów,która jest charakterystyką mniejszychelektronarzędzi i mogą się dlatego złamać.Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwaNależy stosować okularyochronne.f Należy używać odpowiednich przyrządówposzukiwawczych w celu lokalizacji ukry-tych przewodów zasilających lub poprosićo pomoc zakłady miejskie. Kontakt z prze-wodami znajdującymi się pod napięciemmoże doprowadzić do powstania pożaru lubporażenia elektrycznego. Uszkodzenie prze-wodu gazowego może doprowadzić do wybu-chu. Wniknięcie do przewodu wodociągowe-go powoduje szkody rzeczowe lub możespowodować porażenie elektryczne.f W przypadku przerwy w dopływie zasilania,np. po awarii prądu lub po wyjęciu wtyczkiz gniazdka, należy odblokowaćwłącznik/wyłącznik i ustawić go w pozycjiwyłączonej. W ten sposób można zapobiecniezamierzonemu włączeniuelektronarzędzia.f Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot.Zamocowanie obrabianego przedmiotuw urządzeniu mocującym lub imadle jest bez-pieczniejsze niż trzymanie go w ręku.f Miejsce pracy należy utrzymywać w czysto-ści. Mieszanki materiałów są szczególnieniebezpieczne. Pył z metalu lekkiego możesię zapalić lub wybuchnąć.f Nie wolno używać elektronarzędzia z uszko-dzonym przewodem. Nie należy dotykaćuszkodzonego przewodu; w przypadku usz-kodzenia przewodu podczas pracy, należywyciągnąć wtyczkę z gniazda. Uszkodzoneprzewody podwyższają ryzyko porażeniaOBJ_BUCH-247-002. book Page 124 Thursday, February 26, 2009 9:48 AM

Strona: 6

Polski | 125Opis funkcjonowaniaNależy przeczytać wszystkie wska-zówki i przepisy. Błędy wprzestrzeganiu poniższychwskazówek mogą spowodowaćporażenie prądem, pożar i/lubciężkie obrażenia ciała.Należy otworzyć rozkładaną stronę z rysunkiemurządzenia i pozostawić ją rozłożoną podczasczytania instrukcji obsługi.Użycie zgodne z przeznaczeniemNiniejsze elektronarzędzie przeznaczone jest doszlifowania i usuwania zadziorów z metalu przyzastosowaniu ściernic korundowych, jakrównież do pracy za pomocą taśm szlifierskich.Przedstawione graficznie komponentyNumeracja przedstawionych graficznie kompo-nentów odnosi się do schematu elektronarzę-dzia na stronach graficznych.1 Zacisk2 Nakrętka mocująca3 Wrzeciono szlifierki4 Szyjka wrzeciona5 Włącznik/wyłącznik6 Gałka wstępnego wyboru prędkościobrotowej (GGS 7 C/GGS 27 LC)7 Klucz widełkowy, rozwartość 17 mm**Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w instruk-cji użytkowania nie wchodzi w standardowy zakresdostawy. Kompletny asortyment osprzętu możnaznaleźć w naszym katalogu osprzętu.Dane techniczneSzlifierka prosta GGS 7ProfessionalGGS 7 CGGS 27 LGGS 27 LCNumer katalogowy 0 601 212 0.. 0 601 212 7.. 0 601 215 0.. 0 601 215 7..Znamionowa moc pobierania W 500 600 500 600Moc wyjściowa W 270 360 300 360Znamionowa prędkośćobrotowa min-17000 7000 27000 27000Zakres regulacji prędkościobrotowej min-1– 3100 – 7000 – 12000 – 27000maks. średnica zacisku mm 8 8 8 8Ø szyjki wrzeciona mm 35 35 35 35maks. średnica ściernicy mm 45 45 25 25Elektronika „Constant“ – z – zWstępny wybór prędkościobrotowej – z – zCiężar odpowiednio doEPTA-Procedure 01/2003 kg 1, 6 1, 7 1, 6 1, 6Klasa ochrony /II /II /II /IIDane aktualne są dla napięcia znamionowego [U] 230/240 V. W przypadku niższych napięć, a także modelispecyficznych dla danego kraju, dane te mogą się różnić.Należy zwracać uwagę na numer katalogowy na tabliczce znamionowej nabytego elektronarzędzia. Nazwy handloweposzczególnych elektronarzędzi mogą się różnić.OBJ_BUCH-247-002. book Page 125 Thursday, February 26, 2009 9:48 AM

Strona: 7

126 | PolskiInformacja na temat hałasu i wibracjiPodany w niniejszej instrukcji poziom drgańpomierzony został zgodnie z określoną przeznormę EN 60745 procedurą pomiarową i możezostać użyty do porównywania elektronarzędzi.Można go też użyć do wstępnej oceny ekspozycjina drgania.Podany poziom drgań jest reprezentatywny dlapodstawowych zastosowań elektronarzędzia.Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innychzastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi,a także jeśli nie będzie wystarczająco konserwo-wane, poziom drgań może odbiegać od poda-nego. Podane powyżej przyczyny mogą spowo-dować podwyższenie ekspozycji na drganiapodczas całego czasu pracy.Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania,trzeba wziąć pod uwagę także okresy, gdy urzą-dzenie jest wyłączone, lub gdy jest wprawdziewłączone, ale nie jest używane do pracy. W tensposób łączna (obliczana na pełny wymiar czasupracy) ekspozycja na drgania może okazać sięznacznie niższa.Należy wprowadzić dodatkowe środki bez-pieczeństwa, mające na celu ochronę operatoraprzed skutkami ekspozycji na drgania, np. : Kon-serwacja elektronarzędzia i narzędzi roboczych,zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk,ustalenie kolejności operacji roboczych.Deklaracja zgodnościOświadczamy z pełną odpowiedzialnością, żeprodukt, przedstawiony w „Dane techniczne“,odpowiada wymaganiom następujących normi dokumentów normatywnych:EN 60745 – zgodnie z wymaganiami dyrektyw:2004/108/WE, 98/37/WE (do 28. 12. 2009),2006/42/WE (od 29. 2009).Dokumentacja techniczna:Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,D-70745 Leinfelden-EchterdingenRobert Bosch GmbH, Power Tools Division07. 10. 2008Montażf Przed wszystkimi pracami przy elektronarzę-dziu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.Montaż narzędzi szlifierskich(zob. rys. A)– Wrzeciono szlifierki 3 i wszystkie części,które mają zostać zamontowane, należyoczyścić.– Wrzeciono szlifierki 3 unieruchomić zapomocą klucza widełkowego 7, przykładającgo do przewidzianego do tego celu miejsca(rozwartość klucza 17 mm).Wartości pomiarowe wyznaczone zgodnie z EN 60745. 0 601... 212... 215...Typowy dla danego urządzenia, określony wg skali A poziom hałasuemitowanego przez to urządzenie wynosi standardowoPoziom ciśnienia akustycznegoPoziom mocy akustycznejBłąd pomiaru K=Należy stosować środki ochronne słuchu!dB(A)dB819238394Wartości łączne drgań (suma wektorowa z trzech kierunków)oznaczone zgodnie z EN 60745 wynoszą:Szlifowanie powierzchni (zdzieranie):Poziom emisji drgań ahm/s23, 01, 56, 0Dr. Egbert SchneiderSenior Vice PresidentEngineeringDr. Eckerhard StrötgenHead of ProductCertificationOBJ_BUCH-247-002. book Page 126 Thursday, February 26, 2009 9:48 AM

Strona: 8

Polski | 127– Zwolnić nakrętkę mocującą 2 za pomocąklucza widełkowego 7, obracając nim wkierunku przeciwnym do ruchu wskazówekzegara (rozwartość klucza 17 mm).– Trzpień mocujący (chwyt) ściernicy wsunąćdo oporu do zacisku 1.– Mocno dokręcić nakrętkę mocującą 2 zapomocą klucza widełkowego 7 (rozwartość17 mm), obracając nią w kierunku zgodnym zruchem wskazówek zegara.Ściernice muszą zapewniać dokładny ruchobrotowy. Nie wolno używać ściernic, któreutraciły obrotowy kształt – tarczę taką należywyrównać osełką (osprzęt dodatkowy) lubwymienić na nową.Za pomocą osełki można utworzyć dowolneformy specjalne z tarczy podstawowej.f W żadnym wypadku nie wolno dociągaćzacisku z nakrętką przed osadzeniemściernicy. Może to spowodować uszkodzeniezacisku.Odsysanie pyłów/wiórówf Pyły niektórych materiałów, na przykładpowłok malarskich z zawartością ołowiu,niektórych gatunków drewna, minerałów lubniektórych rodzajów metalu, mogą stanowićzagrożenie dla zdrowia. Bezpośredni kontaktfizyczny z pyłami lub przedostanie się ich dopłuc może wywołać reakcje alergiczne i/lubchoroby układu oddechowego operatora lubosób znajdujących się w pobliżu.Niektóre rodzaje pyłów, np. dębiny lub bu-czyny uważane są za rakotwórcze,szczególnie w połączeniu z substancjami doobróbki drewna (chromiany, impregnaty dodrewna). Materiały, zawierające azbest mogąbyć obrabiane jedynie przez odpowiednioprzeszkolony personel.– Należy zawsze dbać o dobrą wentylacjęstanowiska pracy.– Zaleca się noszenie maski przeciwpyłowejz pochłaniaczem klasy P2.Należy stosować się do aktualnie obowiązu-jących w danym kraju przepisów, regulują-cych zasady obchodzenia się z materiałamiprzeznaczonymi do obróbki.PracaUruchomienief Należy zwrócić uwagę na napięcie sieci!Napięcie źródła prądu musi zgadzać się zdanymi na tabliczce znamionowej elektro-narzędzia. Elektronarzędzia przeznaczonedo pracy pod napięciem 230 V możnaprzyłączać również do sieci 220 V.Włączanie/wyłączanieAby włączyć elektronarzędzie, należy przesunąćwłącznik/wyłącznik 5 do przodu.W celu unieruchomienia włącznika/wyłącznika5, należy wcisnąć jego włącznika/wyłącznika 5przednią część, aż do zaskoczenia zapadki.Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy zwolnićwłącznik/wyłącznik 5, lub – jeżeliwłącznik/wyłącznik 5 jest zablokowany –nacisnąć go krótko z tyłu, a następnie zwolnić.f Narzędzia szlifierskie należy skontrolowaćprzed użyciem. Narzędzie szlifierskie musibyć prawidłowo zamontowane i musi sięswobodnie obracać. W ramach testuuruchomić elektronarzędzie bez obciążeniana co najmniej jedną minutę. Nie stosowaćuszkodzonych lub wibrujących narzędziszlifierskich. Narzędzia szlifierskie musząmieć okrągły kształt. Uszkodzone narzędziaszlifierskie mogą pęknąć i spowodowaćobrażenia.System „Constant Electronik“(GGS 7 C/GGS 27 LC)System Constant Electronic utrzymuje stałąprędkość frezowania niezależnie od obciążenia igwarantuje utrzymującą się na tym samympoziomie wydajność roboczą.Wstępny wybór prędkości obrotowejPrzy pomocy pokrętła regulatora możnadokonać regulacji prędkości 6 obrotowej (takżew czasie biegu).Wymagana prędkość obrotowa zależna jest odrodzaju materiału do obróbki i przekrojunarzędzia. Optymalne nastawienie prosimywykryć w próbie praktycznej.OBJ_BUCH-247-002. book Page 127 Thursday, February 26, 2009 9:48 AM

Strona: 9

128 | PolskiKonserwacja i serwisKonserwacja i czyszczenief Przed wszystkimi pracami przy elektro-narzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gnia-zda.f Aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę,elektronarzędzie i szczeliny wentylacyjnenależy utrzymywać w czystości.f W ekstremalnych warunkach pracy, w środ-ku narzędzia osadzić może się przy obrabia-niu metali przewodzący pył. Izolacjaochronna elektronarzędzia może zostaćuszkodzona. W takich przypadkach zalecasię użycie stacjonarnego urządzenia od-sysającego, częste wydmuchiwanie szczelinwentylacyjnych i podłączenie przez wyłącz-nik ochronny (FI).Jeśli urządzenie, mimo dokładnej i wszechstron-nej kontroli produkcyjnej ulegnie kiedykolwiekawarii, naprawę powinien przeprowadzić auto-ryzowany serwis elektronarzędzi firmy Bosch.Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówie-niach części zamiennych konieczne jest podanie10-cyfrowego numeru katalogowego elektro-narzędzia zgodnie z danymi na tabliczceznamionowej.Obługa klienta oraz doradztwotechniczneZe wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawyi konserwacji nabytego produktu oraz dostępudo części zamiennych prosimy zwracać się dopunktów obsługi klienta. Rysunki techniczneoraz informacje o częściach zamiennych możnaznaleźć pod adresem:www. bosch-pt. comZespół doradztwa technicznego firmy Boschsłuży pomocą w razie pytań związanych z zaku-pem produktu, jego zastosowaniem oraz regu-lacją urządzeń i osprzętu.PolskaRobert Bosch Sp. z o. o.Serwis ElektronarzędziUl. Szyszkowa 35/3702-285 WarszawaTel. : +48 (022) 715 44 60Faks: +48 (022) 715 44 41E-Mail: bsc@pl. bosch. comInfolinia Działu Elektronarzędzi:+48 (801) 100 900(w cenie połączenia lokalnego)E-Mail: elektronarzedzia. info@pl. comwww. plUsuwanie odpadówElektronarzędzia, osprzęt i opakowanie należypoddać utylizacji zgodnie z obowiązującymizasadami ochrony środowiska.Tylko dla państw należących do UE:Nie należy wyrzucać elektronarzę-dzi do odpadów domowych!Zgodnie z europejską wytyczną2002/96/WE o starych, zużytychnarzędziach elektrycznych i ele-ktronicznych i jej stosowaniaw prawie krajowym, wyeliminowane, niezdatnedo użycia elektronarzędzia należy zbierać osob-no i doprowadzić do ponownego użytkowaniazgodnego z zasadami ochrony środowiska.Zastrzega się prawo dokonywania zmian.Pozycja pokrętła Prędkość obrotowa bezobciążenia (min-1)GGS 7 C GGS 27 LC1 3100 120002 4150 160003 5450 210004 6200 240005 6700 260006 7000 27000OBJ_BUCH-247-002. book Page 128 Thursday, February 26, 2009 9:48 AM

Regularne przeglądy wydłużają okres eksploatacji urządzeń. Dlatego przeglądy elektronarzędzi w Centralnym Serwisie Bosch są zawsze dobrą inwestycją. Wykwalifikowany personel serwisu wykonuje prace konserwacyjne w ciągu trzech do pięciu dni.

Procedura jest podobna jak w przypadku naprawy: można przesłać urządzenie bezpośrednio do Serwisu Centralnego albo powierzyć je lokalnemu sprzedawcy, który zadba o resztę. Proszę wypełnić formularz zlecenia naprawy, zaznaczając w nim punkt „Konserwacja“.

Koszt przeglądu zależy od nakładów pracy. Przed dokonaniem naprawy przedstawimy Ci kosztorys do akceptacji.

Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Bosch Ggs Professional 7

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Bosch Ggs Professional 7

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Bosch Ggs Professional 7