Podręcznik komunikacji Ge C2s995selss

Podręcznik komunikacji GE C2s995selss jest publikacją przeznaczoną dla użytkowników systemu komunikacji firmy GE. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat systemu, w tym instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji, zarządzania i monitorowania jego działania. Podręcznik zawiera również informacje na temat bezpieczeństwa systemu i wymaganych aktualizacji. Zawiera także wskazówki dotyczące tworzenia i przesyłania komunikatów, jak również informacje na temat zarządzania siecią i wykorzystywanych urządzeń. Podręcznik komunikacji GE C2s995selss jest skierowany do wszystkich użytkowników systemu, którzy chcą w pełni wykorzystać jego możliwości.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik komunikacji Ge C2s995selss

Cele i wskaźniki – Aneks 1 do Umowy ws. Programu

 • wersja polska
 • wersja angielska

Memorandum of Understanding

 • Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 - obowiązujące od 22 lipca 2021 roku, zawierające zmiany w załącznikach A i B
 • Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 - tłumaczenie na język polski (z nieaktualnymi załącznikami A i B - wersja z 2017 roku)
 • Pismo dot. zwolnienia od podatku dochodowego

 • Zwolnienie od podatku dochodowego
 • Cytowane pismo z 2012r.
 • Regulacje ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021

  Regulacje ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021Wersja przetłumaczona na język polski (ze strony eog. gov. pl).

  • Załącznik 1 - Kwalifikowalne obszary priorytetowe i programowe Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021
  • Załącznik 2 - Memorandum of Understanding ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (wzór)
  • Załącznik 3 - Wymogi dotyczące Informacji i Komunikacji Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021(wersja obowiązująca od 13. 11. 2020r. )
  • Podręcznik komunikacji i identyfikacji wizualnej
  • Załącznik 4 - Umowa ws. Funduszu Współpracy Dwustronnej (wzór)
  • Załącznik 5 - Wzór Koncepcji Programu
  • Załącznik 6 - Umowa ws. Programu
  • Załącznik 7a - Pomoc Techniczna
  • Załącznik 7b - Umowa ws. finansowania Pomocy Technicznej
  • Załącznik 8 - Prognozy przewidywanych wniosków o płatność
  • Załącznik 9 - Wzór sprawozdania o nieprawidłowościach
  • Wytyczne dot. informacji i promocji

   Komunikacja i identyfikacja wizualna Funduszy EOG i Funduszy Norweskich 2014–2021 - przewodniki, aktualności, dodatkowe dokumenty

   Wytyczne dot. programów edukacyjnych

   Zasady opracowywania i realizacji programów należących do obszaru programowego 3 „Edukacja, stypendia, praktyki i przedsiębiorczość młodzieży” - tłumaczenie na język polski.Pobierz dokument

   Wytyczne dot. wyników

   Zasady i wytyczne dotyczące projektowania, monitorowania i oceny programów, zarządzania ryzykiem i sprawozdawczości wyników - tłumaczenie na język polski (wersja aktualna z 2019 roku).Pobierz dokument

   Wytyczne finansowe

   Wytyczne dotyczące zarządzania finansowego i sprawozdawczości w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - tłumaczenie na język polski (wersja z września 2018 roku)Pobierz dokument

   Wytyczne w zakresie procedury wyboru projektów

   Wytyczne w zakresie procedury wyboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (wersja z 12 maja 2020 roku).Pobierz dokument

   Wytyczne w zakresie udzielania zamówień

   Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (wersja z 2 września 2021 roku).Pobierz dokument

   Wytyczne ws. stosunków dwustronnych

   Wytyczne ws. stosunków dwustronnych

   - tłumaczenie na język polski

   Wytyczne w zakresie wykorzystania środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

   Instrukcja obsługi

   Dla użytkowników z Europy

   html

   ModelWydanieWidokPobieranie pliku (Rozmiar pliku)
   KDC-BT73DAB
   KDC-BT53U
   KDC-5057SD
   02Otwórz instrukcjęPolish(pl). zip (1, 2 MB)

   PDF

   OpisNazwa plikuPobieranie plikuRozmiar pliku (KB)

   Sposób zapisywania

   Zapisywanie na komputerze

   1. Kliknij na hyperlink "Polish(pl). zip" wymieniony powyżej.
   2. Rozpakuj pobrany plik.
   3. Skopiuj folder zawierający instrukcję obsługi do folderu Moje dokumenty itp.
   4. Otwórz skopiowany folder.
   5. Otwarcie pliku "index. html" spowoduje wyświetlenie instrukcji.
   6. Otwieranie instrukcji stanie się wygodne po utworzeniu skrótu dla pliku "index. html" w dostępnym miejscu.

   • W zależności od przeglądarki, której używasz, może zostać wyświetlony komunikat informujący o zablokowaniu skryptu. W takim przypadku, zezwól na wykonanie skryptu.


   Zapisywanie w smartphonie Android

  • Podłącz swój smartphon do komputera.
  • Uruchom zapisywanie na swoim smartphonie.
  • Utwórz folder [MójDokument].
  • Skopiuj folder zawierający instrukcję obsługi do nowo utworzonego folderu. com/edition/im362/common/images/copy_android. png"/>

  • Otwórz przeglądarkę w swoim smartphonie i wprowadź następujący adres.
  • file://sdcard/MójDokument/Polish(pl)/index. html
   Wprowadź nazwę folderu utworzonego w Kroku 5 dla MójDokument.
   Wprowadź nazwę języka skopiowanego folderu Polish(pl).

   Podręcznik Exploits 1 został przygotowany specjalnie z myślą o pierwszym roczniku uczniów kończących ośmioklasową szkołę podstawową. Umożliwia pracę w grupach początkujących oraz kontynuujących naukę języka francuskiego na bazie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej (podstawa programowa III. 2. 0 i III. 2) – także w grupach o zróżnicowanym poziomie. 

   Pierwszy tom kursu Exploits zapewnia optymalne dostosowanie do obu wariantów podstawy programowej. Zawiera specjalne treści dla uczniów początkujących:

   • Unité 0 – rozdział 0 
   • Départ – starter na początku każdego rozdziału

   Rozdział zerowy (Unité 0) to wprowadzenie uczniów w świat języka francuskiego – przygotowany z myślą o uczniach początkujących, realizujących wariant podstawy programowej III. 0. Dla uczniów kontynuujących naukę języka francuskiego po klasie 8 (podstawa programowa III. 2) rozdział ten może służyć jako powtórzenie i szybkie przypomnienie podstawowych zagadnień. 

   Sekcja Départ to 2 strony na początku każdego rozdziału. Jest to rozgrzewka językowa, która zachęca do mówienia, wprowadza w tematykę oraz przygotowuje do pracy z zasadniczą częścią rozdziału.

   Natomiast uczniowie kontynuujący naukę znajdą materiały i zadania oznaczone piktogramem z plusem (+) – są to zadania o podwyższonym stopniu trudności.

   Największe atuty podręcznika

   - Przygotowuje uczniów do komunikacji w różnych sytuacjach życia codziennego dzięki autentycznym tekstom i w kontekście ciekawym dla młodzieży, np. komunikacja smsowa, forum internetowe, e-mail.

   - Wprowadza gramatykę w przystępny sposób i zawiera dodatkowe objaśnienia zagadnień gramatycznych i fonetycznych sprawiających trudności polskim uczniom.

   - Zawiera bogaty wybór metod i form pracy:

  • podejście zadaniowe (TBLT),
  • metoda odwróconej klasy (classe inversée),
  • metoda projektu,
  • metoda audiowizualna.
  • Materiały do metody odwróconej klasy to filmy realioznawcze oraz ćwiczenia, które znajdują się w zeszycie ćwiczeń. Do pierwszego tomu są dostępne 4 filmy kulturoznawcze na temat francuskich miast Lyon, Lille, Bourges, Paris – Rive droite oraz karty pracy w zeszycie ćwiczeń.

   Kompleksowa praca nad wszystkimi elementami komunikacji

  • Exploits kładzie duży nacisk na rozwój sprawności mówienia.
  • Liczne dialogi i scenki sytuacyjne pomagają uczniom utrwalić nowe słownictwo w atrakcyjny i naturalny sposób.
  • Podręcznik konsekwentnie rozwija umiejętność mediacji językowej.
  • Przybliża uczniom obyczaje i kulturę Francji i umożliwia rozwój kompetencji interkulturowej.
  • Podręcznik Exploits 1 składa się z:

  • rozdziału 0 przeznaczonego dla uczniów poczatkujących 
  • czterech rozdziałów o stałej budowie
  • dwóch testów semestralnych do autoewaluacji
  • transkrypcji
  • słowniczka francusko-polskiego
  • indeksu haseł gramatycznych.
  • Stałe sekcje i rubryki w każdym rozdziale:

   Communication et lexique – gotowe wyrażenia, zwroty, słownictwo oraz ćwiczenia leksykalne – do konkretnych sytuacji komunikacyjnych wprowadzonych w danym rozdziale.

   Grammaire – wwyjaśnienia gramatyczne, przykłady i cała gama ćwiczeń automatyzujących – porządkuje wiedzę gramatyczną i podkreśla zagadnienia, które sprawiają trudności polskim uczniom.

   Culture – praktycznie i ciekawe dla uczniów ćwiczenia z zakresu realioznawstwa – wprowadzają w życie codzienne, kulturę i historię Francji.

   Tâche authentique – scenariusz projektu edukacyjnego rozpisany krok po kroku – rozwija kluczowe kompetencje XXI wieku poprzez metodę podejścia zadaniowego (TBLT).

   Mes compétences – uświadamia uczniom nabywane kompetencje i rozwija strategie uczenia się.

   Le saviez-vous?  – przekazuje uczniom ciekawostki językowe i kulturowe w języku polskim.

   Phonetique – kształtuje poprawną wymowę ze szczególnym uwzględnieniem tych aspektów, które sprawiają trudności polskim uczniom.

   Mot à mot – wyjaśnia trudniejsze słowa potrzebne do zrozumienia tekstów w formie minisłowniczka.

  Podręcznik komunikacji Ge C2s995selss

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik komunikacji Ge C2s995selss

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik komunikacji Ge C2s995selss