Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Canon Re 350

Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Canon Re 350 może być trudnym zadaniem dla użytkowników, którzy nie są zaznajomieni z narzędziami programistycznymi i konfiguracjami programów. Dlatego też, aby ułatwić użytkownikom dostosowanie tego drukarka do ich potrzeb, Canon oferuje szereg różnych narzędzi i opcji, aby użytkownicy mogli skonfigurować i rozwiązać problemy z drukarką Re 350 w łatwy i bezproblemowy sposób. Przykłady zadań, które użytkownicy mogą wykonywać za pomocą narzędzi Canon Re 350 to ustawianie i konfigurowanie połączeń sieciowych, aktualizacja oprogramowania, instalowanie sterowników, wybór opcji drukowania, ustawienia jakości wydruku i wiele innych.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Canon Re 350

Konfiguracja

 • How to set up a TP-Link Range Extender(No music)

 • How to set up a TP-Link Range Extender

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz może dodać nowe funkcje routera i zwiększyć jego wydajność.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami:

 • Użyj pliku Firmware dostępnego na lokalnej stronie TP-Link, z regionu w którym zakupiłeś/aś swoje urządzenie TP-Link. W przeciwnym razie naruszy to warunki gwarancji. Kliknij tutaj, aby zmienić stronę jeśli będzie to konieczne.
 • Sprawdź wersję sprzętową i oprogramowania Twojego urządzenia. Aktualizacja z użyciem nieodpowiedniego pliku Firmware może uszkodzić Twoje urządzenie i naruszyć warunki gwarancji.
  (Zazwyczaj wersja V1. x=V1. 0, V2. x=V2. 0 itd, lub Vx. x6/Vx. x8=Vx. x0, np V1. 26/V1. 28=V1. 20)
  Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?
 • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
 • Aby zapobiec nieoczekiwanemu rozłączeniu, NIE przeprowadzaj aktualizacji pliku ISP za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne (na przykład gdy urządzenie TP-Link nie ma portu LAN/Ethernet).
 • Zalecamy wyłączyć wszystkie aplikacje korzystające z internetu lub rozłączyć połączenie z Internetem na urządzeniu przed przeprowadzeniem aktualizacji.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.
 • Rozwiń więcejZwiń

  Język: Wielojęzyczne Rozmiar pliku: 5. 44 MB

  RE350(EU)_V1_190516

  Do pobrania
  Data publikacji: 2019-05-30

  Modifications:
  1. Fixed CVE-2019-7406 discovered by IBM to increase security.

  RE350(EU)_V1_171214

  Do pobraniaData publikacji: 2017-12-20 Rozmiar pliku: 5. 45MB

  Modifications and Bug Fixes:

  New Features/Enhancements:
  Improved Online detection method and reduced unnecessary data traffic.

  RE350(EU)_V1_171121

  Do pobraniaData publikacji: 2017-11-21

  Modifications and Bug Fixes:

  Bug fixes:
  Fixed the WPA2 Security (KRACKs) Vulnerability.

  Korzystanie z firmware'u innej firmy

  W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.

  Centrum GPL

  Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

  Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

  Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

  Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

  Aplikacje

  TP-Link Tether

  TP-Link Tether provides the easiest way to access and manage your network with your iOS or Android devices. Learn more about TP-Link Tether and Compatible Devices.

   Note: To use Tether, please update your TP-Link device’s firmware to the latest version.

   Dostępne metody połączenia

   W drukarce dostępne są poniższe metody nawiązywania połączenia.

   • Połączenie bezprzewodowe

    Połącz drukarkę i urządzenia (np. komputer/smartfon/tablet) przy użyciu routera bezprzewodowego.

    Jeśli masz router bezprzewodowy, możesz go użyć, by nawiązać połączenie bezprzewodowe.

   • Metody połączenia różnią się w zależności od rodzaju routera bezprzewodowego.
   • Ustawienia sieciowe, np. identyfikator SSID i protokół zabezpieczeń, można zmieniać w drukarce.
   • Po nawiązaniu połączenia między urządzeniem a routerem bezprzewodowym i pojawieniu się na ekranie urządzenia ikony (ikony Wi-Fi) możesz podłączyć urządzenie do drukarki za pośrednictwem routera bezprzewodowego.
  • Wireless Direct

   Połącz drukarkę i urządzenia (np. komputer/smartfon/tablet) bez użycia routera bezprzewodowego. canon/ij/webmanual/Manual/All/TS3100%20series/PL/NTR/screens/direct. jpg" alt=""/>

  • Podczas korzystania z drukarki w trybie bezpośredniego połączenia drukarka traci dostęp do Internetu. W takim przypadku nie można korzystać z usług sieci Web przeznaczonych dla drukarki.
  • Jeśli łączysz z drukarką, która działa w bezpośrednim trybie bezprzewodowym, urządzenie komunikujące się z Internetem za pośrednictwem routera bezprzewodowego, połączenie między urządzeniem a routerem bezprzewodowym zostanie przerwane. W takim przypadku urządzenie może automatycznie przełączyć się na połączenie danych komórkowych, w zależności od modelu urządzenia. Komunikacja z Internetem za pośrednictwem połączenia danych komórkowych wiąże się z naliczaniem opłat.
  • W bezpośrednim trybie bezprzewodowym można połączyć maksymalnie pięć urządzeń naraz. Jeśli spróbujesz podłączyć szóste urządzenie, gdy będzie już podłączonych ich pięć, pojawi się komunikat o błędzie. W takim przypadku odłącz jedno z urządzeń, którego nie używasz, i ponownie skonfiguruj ustawienia. identyfikator SSID i protokół zabezpieczeń, są wprowadzane automatycznie.
  • Uwaga

  • Drukarkę można połączyć z komputerem przy użyciu USB kabla (połączenie USB). Przygotuj kabel USB. Więcej informacji znajduje się w sekcji Podłączanie do innego komputera za pośrednictwem sieci LAN/Zmiana metody połączenia z kabla USB na sieć LAN.
  • Ustawienia/konfiguracja połączenia sieciowego

   Przeprowadź konfigurację połączenia drukarki z komputerem/smartfonem/tabletem.

   Aby uzyskać więcej informacji o tej procedurze, kliknij tutaj.

   Zmiana ustawień sieciowych

   Poniżej znajdują się informacje na temat zmiany ustawień połączenia drukarki z komputerem/smartfonem/tabletem.

  • Aby zmienić metodę połączenia sieciowego:
  • Zmiana metody bezprzewodowego połączenia LAN
  • Zmiana trybu połączenia
  • Aby dodać komputer/smartfon/tablet w drukarce:
  • Podłączanie do innego komputera za pośrednictwem sieci LAN/Zmiana metody połączenia z kabla USB na sieć LAN
  • Aby tymczasowo korzystać z bezpośredniego trybu bezprzewodowego:
  • Drukowanie/skanowanie w bezpośrednim trybie bezprzewodowym
  • IJ Network Device Setup Utility

   Program IJ Network Device Setup Utility sprawdza lub diagnozuje ustawienia drukarki i komputera, a także przywraca ich stan w przypadku wystąpienia błędów połączenia sieciowego. Wybierz jedno z poniższych łączy, aby pobrać program IJ Network Device Setup Utility.

  • W przypadku systemu Windows
  • W przypadku systemu Mac OS
  • Konfigurowanie/zmiana ustawień sieciowych (Windows)

   W systemie Windows do skonfigurowania ustawień sieciowych można użyć programu IJ Network Device Setup Utility. canon/ij/webmanual/NWDeviceSetupUtility/W/1. 4/PL/NWDS/nwds_0000. html">Program IJ Network Device Setup Utility (Windows)

  • Diagnozowanie i naprawianie ustawień sieciowych (Windows/Mac OS)

   Ustawienia sieciowe można diagnozować lub naprawiać przy użyciu programu IJ Network Device Setup Utility.

   W przypadku systemu Windows:

   W przypadku systemu Mac OS:

  • Program IJ Network Device Setup Utility (Mac OS)
  • Porady dotyczące połączenia sieciowego

   Uwagi/ograniczenia

   Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

  • Ograniczenia dotyczące ustawień sieciowych:
  • Ograniczenia
  • Uwagi dotyczące drukowania za pomocą usługi sieciowej:
  • Informacje o drukowaniu usługi WWW
  • Gdy wystąpi problem, przed skontaktowaniem się z firmą Canon należy sprawdzić dostępne rozwiązania w tym rozdziale.

   Zakleszczenia papieru

   Informacje na temat usuwania zakleszczonego papieru można znaleźć w sekcji Usuwanie zakleszczonego papieru.

   Gdy zostanie wyświetlony komunikat

   Jeśli w oknie stanu drukarki zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, zapoznaj się z sekcją W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie

   Typowe problemy

   Jeśli przypuszczasz, że urządzenie działa nieprawidłowo, przed skontaktowaniem się z firmą Canon zapoznaj się z poniższymi sekcjami.

   Typowe problemy

   Problemy z instalacją/ustawieniami

   Problemy z drukowaniem

   Jakość druku nie jest zadowalająca

   Jeśli jakość druku nie jest zadowalająca, zapoznaj się z sekcją Drukowanie nie przebiega poprawnie. canon/USRMA-0651-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_C445. gif" alt=""/>

   Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany

   Jeśli nie można rozwiązać problemu, zapoznaj się z następującą sekcją zawierającą dane kontaktowe: Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany. canon/USRMA-0651-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_C105. gif" alt=""/>

Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Canon Re 350

Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Canon Re 350

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Canon Re 350