Karta charakterystyki produktu Electrolux Ehg 9330

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU ELECTROLUX EHG 9330

Ostatnia aktualizacja: Karta charakterystyki produktu Electrolux Ehg 9330

W Electrolux bardzo dużą wagę przykładamy do ochrony środowiska i poprawy stanu naszej planety. Dlatego też, w celu zmniejszenia zużycia papieru, zrezygnowaliśmy z drukowania naszych kart gwarancyjnych w formie papierowej. Karty te nie są obecnie wymagane w przypadku usługi gwarancyjnej.
Podstawą gwarancji producenta jest dowód zakupu wystawiony w momencie zakupu urządzenia, czyli faktura lub paragon. Można go przedstawić również w formie elektronicznej.

W przypadku płyt do zabudowy konieczne jest ich podłączenie przez osoby uprawnione. Pamiętaj aby fachowiec wystawił odpowiednie poświadczenie prawidłowego montażu. Takie poświadczenie powinno zawierać dane urządzenia oraz numer uprawnień osoby upoważnionej do instalacji urządzenia. Te dane można zapisać w dowolnym miejscu lecz sugerujemy zapisanie ich np. w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Karty charakterystyki sds

Karty charakterystyki sds (ang. SDS Safety Data Sheet) pozwalają w bezpieczny sposób kontrolować chemikalia oraz dostarczać o nich kompleksowych informacji. Tworzenie kart charakterystyki obejmuje opracowanie dokumentu, posiadającego 16 sekcji zawierających m. in. informacje na temat zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska wynikających ze stosowania danego produktu, środki pierwszej pomocy z uwzględnieniem różnych dróg narażenia (oddechowa, doustna, poprzez kontakt ze skórą lub z oczami), które należy podjąć na skutek niezamierzonego kontaktu osoby poszkodowanej z produktem, a także wskazuje środki ochrony indywidualnej. W tworzeniu kart charakterystyki ważne są również wskazówki co do postępowania w razie niezamierzonego uwolnienia produktu do środowiska oraz w przypadku pożaru (odpowiednie i nieodpowiednie środki gaśnicze, informacje dla straży pożarnej). W dokumencie znajdziemy również instrukcję na temat przechowywania i stosowania preparatu, jego transportu oraz postępowania z odpadami. To co istotne w danym dokumencie sds to podanie właściwości chemicznych i fizycznych mieszaniny lub substancji, informacje toksykologiczne (dane dotyczące poszczególnych klas zagrożenia, w tym badania chemikaliów) i ekotoksykologiczne (trwałość i zdolność do rozkładu, zdolność do bioakumulacji itp. ).

Obowiązek sporządzania kart charakterystyki substancji niebezpiecznych wynika z rozporządzenia REACH, a dokładnie z artykułu 31. Rozporządzenie CLP stanowi natomiast klucz do poprawnego jej opracowania, ze szczegółowym opisem kryteriów klasyfikacji.

Tworzenie kart charakterystyki

Każda firma zajmująca się obrotem chemikaliami spotyka się z koniecznością przekładu karty charakterystyki msds (od ang. material safety data sheet) z innego języka lub stworzenia jej od podstaw. Obowiązek opracowywania karty charakterystyki produktu należy do dostawcy (producenta, importera, dystrybutora), który wprowadza ten produkt do obrotu.

Często jednak karty charakterystyki substancji chemicznych nie spełniają wszystkich wymagań prawa krajowego np. obowiązujących dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy. Wymagania tworzone są na podstawie przepisów danego kraju i/lub przepisów Unii Europejskiej, czyli między innymi rozporządzenia REACH. Ważne jest zatem, aby proces tworzenia kart charakterystyki obejmował nie tylko tłumaczenie, ale także przekład i dostosowanie do regulacji obowiązujących w danym kraju.

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych

Proponujemy całościowe przejęcie prowadzenia kart charakterystyki msds wraz z ich ciągłą aktualizacją ponieważ to zapewnia naszym klientom bezpieczeństwo i pozwala skupić się na prowadzeniu właściwej działalności.

Wspieramy klientów także pomocą w przypadku zewnętrznych audytów i kontroli inspekcji. W razie potrzeby zapewniamy także pomoc prawną. Zmiany w przepisach, zmiany w recepturach produktów, a także poszerzanie działalności o nowe rynki powodują konieczność wprowadzania zmian w dokumentacji, specjalistycznej wiedzy, a także śledzenia zmian w przepisach. Dlatego też tylko przekazanie odpowiedzialności za prowadzenie całej dokumentacji firmie specjalistycznej, daje pewność spełnienia wszystkich wymagań prawnych.

Na początku współpracy z klientem przeprowadzamy audyt, który określi stan istniejących kart charakterystyki sds i dokumentacji. Po przeprowadzeniu audytu przygotujemy raport, który dokładnie wskaże ewentualne braki i zaproponuje nowy sposób zarządzania, lub skorzystanie z usługi jaką jest outsourcing dokumentacji chemicznej.

Karty charakterystyki gazów technicznych

Wykonujemy również karty charakterystyki gazów technicznych. Gazy techniczne wykorzystuje się np. w przemyśle hutniczym, spożywczym, w produkcji paliwa do kuchenek gazowych i samochodów, jak również w medycynie oraz badaniach naukowych. Do gazów technicznych zalicza się m. acetylen, hel, dwutlenek węgla, propan czy argon.

Powierz swoją dokumentację chemiczną w ręce ekspertów. Poświęć czas swojej działalności i pozwól, aby nasi specjaliści w bezpieczny i pewny sposób przejęli za Ciebie biurokratyczne obowiązki, związane z przestrzeganiem zapisów rozporządzenia REACH i CLP.

Zapraszamy do kontaktu oraz współpracy!

Ustawienia plików cookies

W tym miejscu możesz określić swoje preferencje w zakresie wykorzystywania przez nas plików cookies.


Te pliki są niezbędne do działania naszej strony internetowej, dlatego też nie możesz ich wyłączyć.

Te pliki umożliwiają Ci korzystanie z pozostałych funkcji strony internetowej (innych niż niezbędne do jej działania). Ich włączenie da Ci dostęp do pełnej funkcjonalności strony.

Te pliki pozwalają nam na dokonanie analiz dotyczących naszego sklepu internetowego, co może przyczynić się do jego lepszego funkcjonowania i dostosowania do potrzeb Użytkowników.

Te pliki wykorzystywane są przez dostawcę oprogramowania, w ramach którego działa nasz sklep. Nie są one łączone z innymi danymi wprowadzanymi przez Ciebie w sklepie. Celem zbierania tych plików jest dokonywanie analiz, które przyczynią się do rozwoju oprogramowania. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce plików cookies Shoper.

Dzięki tym plikom możemy prowadzić działania marketingowe.

Karta charakterystyki produktu Electrolux Ehg 9330

Bezpośredni link do pobrania Karta charakterystyki produktu Electrolux Ehg 9330

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Karta charakterystyki produktu Electrolux Ehg 9330