Instrukcje ogólne Ge Dbxr300gg

Instrukcje ogólne Ge Dbxr300gg są specyfikacją techniczną dotyczącą produktu o nazwie "Ge Dbxr300gg". Produkt ten został zaprojektowany z myślą o zastosowaniu w sieciach szynowych i oferuje wyższą wydajność niż tradycyjne produkty sieciowe. Instrukcje ogólne Ge Dbxr300gg zawierają szczegółowe informacje na temat specyfikacji technicznych dotyczących produktu, w tym na temat jego kompatybilności, wymagań dotyczących środowiska, instrukcji instalacji i obsługi. Instrukcje te umożliwiają użytkownikom łatwe i bezpieczne korzystanie z produktu oraz zapewniają maksymalną wydajność i niezawodność.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje ogólne Ge Dbxr300gg

Nieprawidłowa dysza

 Sprawdzić, czy wielkość dysz jest pra-

widłowa (patrz „Dane techniczne").

Przepłukać dyszę.

 Dyszę wyczyścić/wymienić.

Zanieczyszczony filtr.

 Oczyścić filtr na przyłączu wody.

Odkręcić obudowę filtra, wyjąć filtr,

oczyścić go i ponownie włożyć.

System zapowietrzony

 Odpowietrzyć urządzenie

Odkręcić dyszę. Włączyć urządzenie i

mieć włączone dopóki z rurki strumie-

niowej zacznie wyciekać woda bez pę-

cherzyków powietrza. Wyłączyć

urządzenie i ponownie przykręcić dy-

szę.

Przewody dopływowe do pompy nie-

szczelne lub zapchane

 Sprawdzić, czy wszystkie przewody do-

prowadzające pompy są szczelne i

drożne.

Pompa wysokociśnieniowa nie-

Nieszczelna pompa

Wskazówka

Dopuszczalny wyciek to 3 krople na minu-

tę.

 W razie stwierdzenia większej nie-

szczelności, należy oddać urządzenie

do sprawdzenia do serwisu.

Pompa wysokociśnieniowa stuka

prowadzające pompy wysokociśnienio-

wej są szczelne i drożne.

220

szczelna

W każdym kraju obowiązują warunki gwa-

rancji określone przez odpowiedniego lo-

kalnego dystrybutora. W okresie

gwarancyjnym ewentualne usterki usuwa-

my bezpłatnie, o ile ich przyczyną jest wada

materiałowa lub błąd produkcyjny.

W razie naprawy gwarancyjnej prosimy

zwrócić się z dowodem zakupu i akcesoria-

mi do sprzedawcy lub do autoryzowanego

punktu serwisowego.

Instrukcje ogólne

Wyposażenie dodatkowe i części

Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo zranienia przez nieod-

powiednie akcesoria. Używać tylko akce-

soriów, które dopuszczone są do ciśnienia

roboczego urządzenia (patrz „Dane tech-

niczne").

Stosować wyłącznie wyposażenie do-

datkowe i części zamienne dopuszczo-

ne przez producenta. Oryginalne

wyposażenie i oryginalne części za-

mienne gwarantują bezpieczną i bez-

usterkową pracę urządzenia.

Wybór najczęściej potrzebnych cześci

zamiennych znajduje się na końcu in-

strukcji obsługi.

Dalsze informacje o częściach zamien-

nych dostępne na stronie internetowej

www. kaercher. com w dziale Serwis.

– 11

PL

Gwarancja

zamienne

Administratorem Danych Osobowych jest TDC - TOP DESIGN CHUDZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Oliwskiej 166, 80-209 Chwaszczyno (dalej jako „Spółka”). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: lub korespondencyjnie: ul. Oliwska 166, 80-209 Chwaszczyno. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę, dotyczących oferty Spółki z w formie elektronicznej lub telefonicznej (w zależności od wyboru) bądź w celu udostępnienia danych osobowych firmie kurierskiej w zakresie: imię i nazwisko, adres, numer telefonu w celu realizacji i dostarczenia zamówienia, na podstawie zgody, o której mowa w art. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jak też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne.Instrukcje i przewodniki użytkownika dla GE

  • Kuchenka neral Electric Cooktop PP945GE neral Electric Cooktop PP945 Instrukcja Użytkownika
  • Okap ZV830GE ZV830 Instrukcja UżytkownikaZmywarka PDW8400 SeriesGE PDW8400 Series Instrukcja UżytkownikaMaski JV347HCCGE JV347HCC Instrukcja PosiadaczaZmywarka PDW9700 Series PDW8700 Series PDW9800 SeriesGE PDW9700 Series PDW8700 Series PDW9800 Series Instrukcja UżytkownikaMiksery 840136300GE 840136300 Instrukcja UżytkownikaSlow Cooker 168945GE 168945 Instrukcja UżytkownikaAkcesoria Telefonowe neral Electric Telephone Accessories TT3010GE neral Electric Telephone Accessories TT3010 Instrukcja UżytkownikaKuchenka Monogram ZEU769SCGE Monogram ZEU769SC Instrukcja UżytkownikaKuchenka Mikrofalowa JES638GE JES638 Instrukcja UżytkownikaKlimatyzatory Powietrza ASM06LLGE ASM06LL Instrukcja UżytkownikaStopery BoxTimer (15132, 15087, 15207, 56922, 15250, 15251, 15252, 15253)GE BoxTimer (15132, 15087, 15207, 56922, 15250, 15251, 15252, 15253) Instrukcja Szybki StartKlimatyzatory Powietrza ASM06GE ASM06 Instrukcja UżytkownikaPiec Konwekcyjny ZET958GE ZET958 Instrukcja UżytkownikaOświetlenie 45612 GE ZWave Dimmer Switch (with Terminals)GE 45612 GE ZWave Dimmer Switch (with Terminals) Instrukcja PosiadaczaPiekarniki JKP35BMGE JKP35BM Instrukcja UżytkownikaKuchenka Mikrofalowa JV356 30GE JV356 30 Instrukcja UżytkownikaPiekarniki JGP333SETSSGE JGP333SETSS Instrukcja PosiadaczaGE JGP333SETSS Instrukcja Szybki StartDVR Interlogix BusSecureGE Interlogix BusSecure Instrukcja UżytkownikaGofrownica 106748GE 106748 Instrukcja UżytkownikaZabezpieczenia Domowe neral Electric Home Security System 60-960-95GE neral Electric Home Security System 60-960-95 Instrukcja UżytkownikaKlimatyzatory Powietrza neral Electric Air Conditioner ASM22GE neral Electric Air Conditioner ASM22 Instrukcja UżytkownikaPrzycinacz Do Włosów JGBS80SELGE JGBS80SEL Instrukcja UżytkownikaKlimatyzatory Powietrza ASV10GE ASV10 Instrukcja UżytkownikaKuchenka Profile P2S975SEPSSGE Profile P2S975SEPSS Instrukcja UżytkownikaKlimatyzatory Powietrza neral Electric Air Conditioner AG_18-18GE neral Electric Air Conditioner AG_18-18 Instrukcja UżytkownikaKuchenka 10-95 CGGE 10-95 CG Instrukcja UżytkownikaSuszarka Ciuchów Profile DCCH485EKMSGE Profile DCCH485EKMS Instrukcja UżytkownikaKlimatyzatory Powietrza AE0RD10AMGE AE0RD10AM Instrukcja UżytkownikaZmywarka neral Electric Dishwasher GSD3210GE neral Electric Dishwasher GSD3210 Instrukcja UżytkownikaKuchenka JBP23DNGE JBP23DN Instrukcja UżytkownikaKlimatyzatory Powietrza 12 DCB AJCQ 08GE 12 DCB AJCQ 08 Instrukcja UżytkownikaZamrażarka neral Electric Freezer FCM5GE neral Electric Freezer FCM5 Instrukcja UżytkownikaUrządzenia GFC325VGE GFC325V Instrukcja PosiadaczaPrzenośna Prądnica K-45404FGE K-45404F Instrukcja UżytkownikaInteligentny wyświetlacza pojazdu IVD2010GE IVD2010 Karta Danych

Instrukcje ogólne Ge Dbxr300gg

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje ogólne Ge Dbxr300gg

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje ogólne Ge Dbxr300gg