Instrukcja obsługi i podręcznik użytkownika Beko Dpy8500

Instrukcja obsługi i podręcznik użytkownika Beko DPY8500 są przydatne narzędzia, które ułatwiają rozwiązywanie problemów technicznych i umożliwiają korzystanie z urządzenia Beko DPY8500. Instrukcja obsługi zawiera szczegółowe informacje na temat używania urządzenia, w tym szczegółowe instrukcje dotyczące wszystkich funkcji urządzenia. Podręcznik użytkownika zawiera informacje na temat zakresu konserwacji i napraw urządzenia oraz informacje o tym, jak można załączyć i wyłączyć urządzenie. Instrukcja obsługi i podręcznik użytkownika Beko DPY8500 są przydatnymi narzędziami, które umożliwiają użytkownikom w pełni wykorzystać wszystkie funkcje urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i podręcznik użytkownika Beko Dpy8500

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO WML 15100 P. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO WML 15100 P będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO WML 15100 P


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO WML 15100 P

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Gdy w trakcie transportu pralka zostala naraona na dzialanie temperatury niszej od 0°C, uytkowanie mona rozpocz po 8 godzinach od pozostawienia jej w temperaturze dodatniej. Podczas pracy pralki nie naley korzysta z umywalki lub wanny, gdy na ich brzegu zamocowany jest w odplywowy. Naley uywa wylcznie rodków piorcych oraz zmikczajcych przeznaczonych do pralek automatycznych. Nie wolno w pralce stosowa rodków przeznaczonych do prania chemicznego ani zawierajcych rozpuszczalniki. [... ] W trybie Pauzy mona wprowadzi zmiany w ustawieniu programu (Patrz Zmiana programu) a take mona skorzysta z funkcji dodania prania jeli wybierze si tryb Pauzy na odpowiednim kroku programuAby z trybu,, Pause" [Pauza] powróci do trybu,, Washing" [Pranie] trzeba ponownie przycisn przycisk "Start/Pause/Cancel" [Start/Pauza/Kasowanie]. W takim przypadku zapali si lampka "Start/Pause/Cancel" [Start/Pauza/Kasowanie] a pralka powróci do wykonywania programu. Zmienianie programu: Nawet jeli wybierze si nowy program zmieniajc pozycj pokrtla wyboru programów w trakcie pracy pralki, nadal wykonywany bdzie pierwotnie wybrany program. Aby zmieni program piorcy, naley skasowa aktualnie wykonywany program. (Patrz Kasowanie programu) Aby zmieni funkcje pomocnicze w trakcie pracy pralki mona wprowadzi dowolna podan zmian po przyciniciu przycisku "Start/Pause/Cancel" [Start/Pauza/Kasowanie]. Jeli w trakcie pracy pralki chce si zmieni prdko wirowania, naley przycisn przycisk "Start/Pause/Cancel" [Start/Pauza/ Kasowanie], wybra prdko wirowania i ponownie przycisn przycisk "Start/Pause/Cancel" [Start/Pauza/Kasowanie]. Funkcja dodania prania: Jeli chce si doda rzeczy do prania do pralki po uruchomieniu programu piorcego, naley przelczy pralk do trybu pauzy przyciskajc przycisk "Start/Pause/Cancel" [Start/Pauza/Kasowanie]. Przy odpowiednim poziomie wody w pralce, we wskaniku ledzenia programu po ok. Aby pralka uruchomila program, naley przycisn przycisk "Start/ Pause/Cancel" ["Start/Pauza/Kasowanie"].3-PLuruchomi program wybierajc nowy program. Wybrany program jest nadal wykonywany, nawet jeli w trakcie pracy pralki zmieni si pozycje pokrtla wyboru programów. Aby zamieni program piorcy, mona wybra nowy program i uruchomi po "Cancelling a program" [Skasowaniu programu] przyciskajc na 3 sekundy przycisk "Start/Pause/Cancel" [Start/Pauza/Kasowanie] tak, jak to opisano powyej. Koniec programu: Gdy program si koczy, we wskaniku ledzenia programu zapala si lampka,, End" [Koniec]. W cigu dwóch minut po otwarciu drzwiczek zapalaj si lampki,, End" [Koniec] i,, Door" [Drzwiczki] i pralka jest gotowa do nastpnego prania. Jeli po zakoczeniu programu przycinie si jaki przycisk lub zmieni pozycj pokrtla wyboru, ganie lampka,, End"[Koniec] i zapalona pozostaje tylko lampka,, Door" [Drzwiczki]. W tym czasie, jeli drzwiczki s nadal zamknite, do chwili otwarcia drzwiczek blyska lampka,, Door" [Drzwiczki]. Aby wylczy pralk, naley przycisn przycisk,, On/off" ["Wl. /Wyl. "]. Wyjmowanie prania: Po zakoczeniu programu pralka zatrzymuje si automatycznie. Po wyjciu prania naley pozostawi przednie drzwiczki otwarte i przewietrzy wntrze pralki. Sprawdzi wntrze harmonijki i wytrze j do sucha.5Pielgnacja i konserwacjapomp wody z pian, naley oczyci filtr. · Przed czyszczeniem filtru, naley najpierw opróni go z resztek wody · Uwaga na gorc wod: W pralce moe by 15 litrów wody o temperaturze 90°C. · przed czyszczeniem filtru z obcych cial; · przed transportowaniem pralki (na przyklad przy przeprowadzce do nowego domu); · gdy zachodzi obawa o zamarznicie. Wylczy pralk, wyj wtyczk przewodu zasilajcego z gniazdka, zakrci kran. ] Opakowanie pozostawione w zasigu dzieci niesie ze sob niebezpieczestwo uduszenia si nim w trakcie zabawy! Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, www. beko. com. plStar pralk naley zlomowa zgodnie z przepisami ochrony rodowiska. To urzdzenie jest oznaczone symbolem przekrelonego kontenera na odpady zgodnie z Dyrektyw Europejsk 2002/96/WE oraz polsk ustaw o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym. Takie oznakowanie informuje, e sprzt ten po okresie jego uytkowania nie moe by umieszczany razem z innymi odpadami pochodzcymi z gospodarstwa domowego. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO WML 15100 P

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO WML 15100 P.

  • Zmywarki
  • 0 Comments
Zobacz galerię

BEKO DFS28123X instrukcja obsługi

Szukasz instrukcji BEKO DFS28123X? Podręcznik obsługi oraz podręcznik użytkownika BEKO DFS28123Xponiżej. Jeśli nie ma instrukcji obsługi, zamów go za pomocą poniższego formularza zamówienia.


.

Zamówić instrukcję BEKO DFS28123X


.

BEKO DFS28123X
Recenzje i specyfikacje

Zmywarka klasy energetycznej A++, pojemność 11 kompletów, poziom hałasu 46 dB, funkcje: Wskaźnik braku nabłyszczacza, Wyświetlacz, Opóźniony start

Więcej tutaj

Ocena użytkowników BEKO DFS28123X: 3, 5

Opinie  BEKO DFS28123X: 

Cena BEKO DFS28123X: 1399, 00zł

BEKO DFS28123X Twoja ocena

Masz doświadczenie z danym produktem? Prosimy o ocenę tego produktu i pomoc przy wyborze innym klientom.

Ohodnoťte tento příspěvek!

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO CNA 32520. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO CNA 32520 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO CNA 32520

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

BEKO CNA 32520 (2544 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO CNA 32520

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] CNA 32520 XM PL SK CZInstrukcja Obslugi Návod na pouzitie Pokyny pro pouzívání!R600a ()..UWAGA!Producent nie bdzie ponosi odpowiedzialnoci za szkody wynikle z niestosowania si do zalece zawartych w instrukcji obslugi. Instrukcj obslugi naley przechowywa w bezpiecznym miejscu tak, aby mona bylo z niej korzysta w razie koniecznoci. Moe by ona przydatna równie dla innego uytkownika.VAROVANIE!Aby sa zabezpecila normálna prevádzka vasej chladnicky, ktorá pouzíva úplne ekologicky nezávadné chladivo R600a (horavé len pri urcitých podmienkach), musíte dodrziava nasledujúce pravidlá: Nebráte vonej cirkulácii vzduchu okolo spotrebica. [... ] Fasky sa môzu uskladni v drziaku fasiek alebo v polici na fase na dverách. Surové mäso je najlepsie uchova v polyetylénovom vrecku v druhom priecinku zhora v chladnicke. Pred umiestnením horúcich potravín a nápojov do chladnicky ich nechajte vychladnú na izbovú teplotu. Neodporúca sa necháva zamrznuté potraviny rozmrazi nad krytom priecinku. Upozornenie Koncentrovaný alkohol skladujte iba v postavenej nádobe, ktorá je pevne uzatvorená. Upozornenie V spotrebici neskladujte výbusné látky alebo nádoby s horavými pohonnými plynmi (sprejová sahacka, spreje at. ). Existuje tu nebezpecenstvo výbuchu.27SKMrazenieMrazené potraviny Mraziaci priecinok je oznacený symbolom. Spotrebic môzete pouzi na zmrazenie cerstvých potravín, ako aj na skladovanie zamrazených potravín. Pozrite si odporúcania uvedené na obaloch potravín. Upozornenie Nezamrazujte perlivé nápoje, pretoze po zamrznutí tekutiny môze prasknú faska. Bute opatrní s mrazenými produktmi, ako napríklad farebnými kockami adu. Neprekracujte zmrazovací výkon vásho spotrebica v rámci 24 h. Aby ste uchovali kvalitu potravín, tak sa mrazenie musí uskutocni cím najskôr. Aj napriek tomu sa neprekrocí kapacita mrazenia a nestúpne teplota v mraznicke. Upozornenie Uz zmrazené potraviny stále uchovávajte oddelené od práve vlozených potravín. Ke zmrazujete horúce potraviny, tak chladiaci kompresor bude fungova, kým sa potraviny úplne nezmrazia. To môze docasne spôsobi nadmerné chladenie priestoru chladnicky. Ak je problematické otvori dvere mraznicky alebo priecinka cerstvých potravín po ich zatvorení, tak sa nestrachujte. Je to spôsobené rozdielom tlaku, ktorý sa vyrovná a po pár minútach umozní normálne otvorenie dverí. Aby ste vybrali kosíky z priecinka mraznicky, postupujte spôsobom, ako pri polozke 12.Návod na obsluhuTvorba kociek adu Naplte podnos na kocky adu vodou do 3/4 a polozte ho do mraznicky. Kocky adu môzete vybra hne potom, co sa voda premení na ad. Na odstránenie adu nepouzívajte predmety s ostrými hranami, ako noze alebo vidlicky. ] Pokud trvá výpadek déle, zkontrolujte potraviny a urychlen je spotebujte. Zmrazené potraviny mzete také uvait a znovu zmrazit.6- Objeví se skutecná vada teploty v chladnicceSpotebic provede chlazení s ohledem na nastavenou teplotu v chladnicce. Skutecná teplota v chladnicce uvedená na displeji dosáhne nastavené teploty pro chladnicku, jakmile se balíky dostatecn ochladí. Mze dojít k výkyvm na displeji teploty chladnicky vlivem: a) Castého otevírání / zavírání dveí b) Umístní teplých balík do chladnicky. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO CNA 32520

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO CNA 32520.

Instrukcja obsługi i podręcznik użytkownika Beko Dpy8500

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i podręcznik użytkownika Beko Dpy8500

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i podręcznik użytkownika Beko Dpy8500