Dokumentacja techniczna Haier Gwt750aw

Dokumentacja techniczna Haier GWT750AW to instrukcja obsługi urządzenia Haier GWT750AW. Zawiera ona szczegółowe informacje dotyczące instalacji, konfiguracji, obsługi i naprawy urządzenia. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące specyfikacji technicznych, wymagań dotyczących przestrzegania bezpieczeństwa i innych zalecanych działań. Instrukcja jest przydatna dla wszystkich osób, które chcą używać urządzenia w sposób prawidłowy i bezpieczny. Dokumentacja techniczna jest również źródłem informacji na temat jakichkolwiek aktualizacji i innych poprawek, które mogą być wprowadzone w przyszłości.

Ostatnia aktualizacja: Dokumentacja techniczna Haier Gwt750aw

Dokumentacja techniczna maszyn a obowiązki pracodawcy

Zgodnie z § 30 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm), dalej rmm, pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyn.

Dokumentacja techniczna maszyn – instrukcje maszyn

Instrukcje zawierają co najmniej informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

 1. warunków użytkowania maszyn;
 2. występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych;
 3. praktyki użytkowania maszyn.

Instrukcje powinny być zrozumiałe dla pracowników, których dotyczą.

Obowiązek posiadania dokumentacji technicznej maszyn

Jednym z podstawowych wymagań nałożonych na pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa pracy podczas obsługi maszyn i urządzeń technicznych przez pracowników jest obowiązek posiadania i zapewnienia dostępu do dokumentacji techniczno-ruchowej (instrukcji) użytkowanych maszyn.

Trzeba w tym miejscu (ponownie) podkreślić, iż obowiązek dotyczący zapewnienia dokumentacji technicznej jest inny dla maszyn nabytych przez pracodawców przed 1 stycznia 2003 r. oraz dla maszyn nabytych po tej dacie. Dla maszyn nabytych przed 1 stycznia 2003 r. mają zastosowanie, w szczególności, przepisy rmm, w tym te określające wymagania względem dokumentacji technicznej, zgodnie z §30 rmm.

Zawartość dokumentacji technicznej maszyn

Rozporządzenie nakłada więc obowiązek posiadania dokumentacji (instrukcji), która w swej treści musi zawierać co najmniej:

 • warunki użytkowania maszyn;
 • występowanie możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych;
 • praktykę użytkowania maszyn.
 • Obowiązek opracowania dokumentacji technicznej maszyn

  Wobec powyższego, pracodawca ma obowiązek zapewnienia (opracowania) dokumentacji technicznej maszyn, obejmującej powyższe wymagania, w przypadku, gdy:

  • dokumentacji technicznej maszyn pracodawca nie posiada lub,
  • dokumentacja techniczna maszyn nie obejmuje zagadnień określonych w §30 rmm.

  Należy pamiętać przy tym, że opracowanie dokumentacji można zlecić osobie spełniającej odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie (np. osobie posiadającej co najmniej wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania i identyfikacji zagrożeń związanych z użytkowaniem maszyn).

  Obowiązki dotyczące dokumentacji technicznej maszyn nabytych po 1 stycznia 2003 r. spoczywają natomiast na producentach tychże maszyn i urządzeń technicznych, którzy to mają obowiązek wyposażania w instrukcje maszyn wprowadzanych do obrotu.

  Eksploatacja maszyn zgodnie z dokumentacją techniczną

  Natomiast ogólnym obowiązkiem pracodawcy i pracownika jest, zgodnie z §50 ust. 2 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, eksploatacja i obsługa maszyn zgodnie z postanowieniami dokumentacji technicznej (instrukcji). Instrukcje te stają się tym samym obowiązującymi zasadami bhp.

  Autor: Adam Pisarczuk

  Sprawdź praktyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

  Certyfikat FM
  Certyfikat FM

  dla produktów: MONROCK MAX E, ROOFROCK 30E, HARDROCK MAX, ROCKFALL

  pdf

  Certyfikat właściwości stałości użytkowych 1023-CPR-1208_P Certyfikat właściwości stałości użytkowych 1023-CPR-1208_Pdla produktu: MULTIROCK ROLL, ROCKMIN PLUS, ROCKSLAB PLUS, ROCKTON, ROCKSLAB ACUSTIC, SUPERROCK, ROCKSONIC SUPER, UNIROCK, ROCKSLAB, TOPROCK SUPER, ROCKROLL SUPER, TOPROLL SUPER, MEGAROCK PLUS, ROCKROLL PLUS, ROCKSLAB SUPERCertyfikat właściwości stałości użytkowych nr 1023-CPR-1207 P Certyfikat właściwości stałości użytkowych nr 1023-CPR-1207 Pdla produktów: MULTIROCK ROLL, ROCKROLL, ROCKMIN PLUS, ROCKSLAB PLUS, ROCKTON SUPER, ROCKSLAB ACOUSTIC, SUPERROCK, ROCKSONIC SUPER, ROCKMIN, ROCKSLAB, TOPROCK PREMIUM, ROCKROLL SUPER, TOPROLL SUPER, MEGAROCK PLUS, ROCKROLL PLUSS, ROCKSLAB SUPERKlasyfikacja Broof (t1) Klasyfikacja Broof (t1)Klasyfikacja nr 1984. 1/20/R117NZP w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny, z izolacją cieplną ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOLKNR 9-31 KNR 9-31Katalog Nakładów Rzeczowych – Izolacja rurociągów instalacyjnych w systemie TECLITKNR 9-16 KNR 9-16Katalog Nakładów Rzeczowych – Izolacja kanałów wentylacyjnych matami KLIMAFIX i ALU LAMELLA MAT

  Dokumentacja techniczna Haier Gwt750aw

  Bezpośredni link do pobrania Dokumentacja techniczna Haier Gwt750aw

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dokumentacja techniczna Haier Gwt750aw