Dokumentacja techniczna Haier D1fe671cf

Dokumentacja techniczna Haier D1fe671cf jest dokumentacją wystawioną przez firmę Haier w celu zapewnienia użytkownikom szczegółowych informacji na temat produktu D1fe671cf. Dokumentacja zawiera dokładne opisy produktu, w tym przegląd, funkcje, wymagania systemowe, dane techniczne, instrukcje instalacji i konserwacji oraz wszelkie inne informacje potrzebne do prawidłowego użytkowania urządzenia. Dokumentacja może być dostępna w formie drukowanej lub na stronie internetowej producenta.

Ostatnia aktualizacja: Dokumentacja techniczna Haier D1fe671cf

Dokumentacja techniczna

Instrukcje montażu i serwisu urządzeń Viessmann, wytyczne projektowe, karty produktów - wszystkie dokumenty w jednym miejscu

ViBooks

W naszej bazie znajdą Państwo dokumentację Viessmann w formacie PDF:

- instrukcje i wskazówki montażu
- instrukcje obsługi
- instrukcje serwisu
- dane techniczne
- karty produktu
- wytyczne projektowe

Wyszukiwanie za pomocą numeru artykułu/produkcji

Wyszukiwanie dokumentów można także przeprowadzić za pomocą numeru artykułu/produkcji danego urządzenia Viessmann. Znajduje się on na tabliczce znamionowej produktu.


Dokumentacja techniczna maszyn a obowiązki pracodawcy

Zgodnie z § 30 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm), dalej rmm, pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyn.

Dokumentacja techniczna maszyn – instrukcje maszyn

Instrukcje zawierają co najmniej informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

 1. warunków użytkowania maszyn;
 2. występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych;
 3. praktyki użytkowania maszyn.

Instrukcje powinny być zrozumiałe dla pracowników, których dotyczą.

Obowiązek posiadania dokumentacji technicznej maszyn

Jednym z podstawowych wymagań nałożonych na pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa pracy podczas obsługi maszyn i urządzeń technicznych przez pracowników jest obowiązek posiadania i zapewnienia dostępu do dokumentacji techniczno-ruchowej (instrukcji) użytkowanych maszyn.

Trzeba w tym miejscu (ponownie) podkreślić, iż obowiązek dotyczący zapewnienia dokumentacji technicznej jest inny dla maszyn nabytych przez pracodawców przed 1 stycznia 2003 r. oraz dla maszyn nabytych po tej dacie. Dla maszyn nabytych przed 1 stycznia 2003 r. mają zastosowanie, w szczególności, przepisy rmm, w tym te określające wymagania względem dokumentacji technicznej, zgodnie z §30 rmm.

Zawartość dokumentacji technicznej maszyn

Rozporządzenie nakłada więc obowiązek posiadania dokumentacji (instrukcji), która w swej treści musi zawierać co najmniej:

 • warunki użytkowania maszyn;
 • występowanie możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych;
 • praktykę użytkowania maszyn.
 • Obowiązek opracowania dokumentacji technicznej maszyn

  Wobec powyższego, pracodawca ma obowiązek zapewnienia (opracowania) dokumentacji technicznej maszyn, obejmującej powyższe wymagania, w przypadku, gdy:

  • dokumentacji technicznej maszyn pracodawca nie posiada lub,
  • dokumentacja techniczna maszyn nie obejmuje zagadnień określonych w §30 rmm.

  Należy pamiętać przy tym, że opracowanie dokumentacji można zlecić osobie spełniającej odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie (np. osobie posiadającej co najmniej wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania i identyfikacji zagrożeń związanych z użytkowaniem maszyn).

  Obowiązki dotyczące dokumentacji technicznej maszyn nabytych po 1 stycznia 2003 r. spoczywają natomiast na producentach tychże maszyn i urządzeń technicznych, którzy to mają obowiązek wyposażania w instrukcje maszyn wprowadzanych do obrotu.

  Eksploatacja maszyn zgodnie z dokumentacją techniczną

  Natomiast ogólnym obowiązkiem pracodawcy i pracownika jest, zgodnie z §50 ust. 2 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, eksploatacja i obsługa maszyn zgodnie z postanowieniami dokumentacji technicznej (instrukcji). Instrukcje te stają się tym samym obowiązującymi zasadami bhp.

  Autor: Adam Pisarczuk

  Sprawdź praktyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

  Dokumentacja techniczna – jeden z rodzajów dokumentacji nieaktowej. Występuje w postaci opisów technicznych, obliczeń konstrukcyjnych, rysunków, planów, kosztorysów i harmonogramów. Przechowywana jest w archiwach użytkowników, inwestorów, wykonawców inwestycji, w archiwach instytucji, które w zakresie swoich kompetencji mają wydawanie zezwoleń budowlanych oraz archiwach jednostek projektowania.

  Generalnie rzecz ujmując, dokumentacja techniczna służy do realizacji inwestycji, utrzymania obiektów w dobrym stanie technicznym, do produkcji określonych wyrobów, utrzymania w ruchu linii technologicznych, a także dla zachowania sprawności pojedynczych urządzeń.

  W zależności od miejsca jej przechowywania ma ona różne okresy przechowywania. Decydują o tym kwalifikatory, zatwierdzane dla państwowych jednostek projektowania przez archiwa państwowe. O ile dokumentacja ta nie została zakwalifikowana do kategorii A, nakazuje się przechowywanie jej użytkownikom, zarządcom budynków i instytucjom wydającym pozwolenia budowlane, przez okres istnienia obiektu i dodatkowo przez okres pięciu lat po jego zburzeniu, utracie czy zaprzestaniu eksploatacji.

  Dokumentację techniczną można podzielić z uwagi na jej zakres rzeczowy na:

  • dokumentację inwestycyjną
  • dokumentację konstrukcyjną
  • dokumentację technologiczną
  • dokumentację fabryczną
  • dokumentację naukowo-techniczną
  • dokumentację badawczo-rozwojową

  Dokumentację techniczną można również podzielić ze względu na jej zakres formalny na:

  • prace studialne
  • prace normatywne
  • normy, zmiany i poprawki norm
  • normatywy i wytyczne techniczne
  • katalogi i albumy detali
  • techniczne biuletyny informacyjne
  • informatory i foldery
  • paszporty obiektów

  Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Sabina Klimkiewicz, Rodzaje współczesnej dokumentacji, [w:] Kancelaria i archiwum zakładowe, Warszawa 2000

  Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

  • Decyzja Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia w archiwach państwowych instrukcji w sprawie oceny wartości archiwalnej dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej (120 KB) oraz załącznik do decyzji (zal_dec_3_2002. pdf)

  Dokumentacja techniczna Haier D1fe671cf

  Bezpośredni link do pobrania Dokumentacja techniczna Haier D1fe671cf

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dokumentacja techniczna Haier D1fe671cf